Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Asle Bjelland

Partner Oslo

+47 481 47 932 Last ned CV / Last ned vcard

Verdiskapende tvisteløsning gjennom forhandlinger, mekling, voldgift og domstolsbehandling

Aktuelle nyheter relatert til Asle Bjelland:

Kluge i DN | Forbrukerrådet vil spleise på advokatregning i sak om «Olga-svindel»

Nylig ble en eldre kvinne dømt til å ta tapet på mer enn 150.000 kroner etter såkalt Olga-svindel. Nå ankes saken til lagmannsretten med hjelp fra Forbrukerrådet og Kluge, ved Amund Noss og Asle Bjelland. Saken vil kunne avklare rettstilstanden og få betydning for andre som har blitt utsatt for tilsvarende svindel.

Kommersielle tvister – voldgift eller domstolsbehandling?

En betydelig andel av næringslivets kontrakter inneholder voldgiftsklausuler. Det er flere grunner til at partene ofte velger voldgift, men en hovedgrunn synes å være et ønske om sikkerhet for dommere med tilstrekkelig spesialkompetanse. De siste årene har flere større domstoler igangsatt prosjekter med økt spesialisering. Målet er at domstolene skal være et reelt alternativ til voldgift i kommersielle tvister. Utviklingen med økt spesialisering er fulgt opp i Domstolkommisjonens rapport fra 2020. Samtidig er også voldgift i utvikling, særlig i form av økt institusjonalisering. Samlet sett gir dette konkurransen om de kommersielle tvistene fornyet aktualitet.

Kluge i DN | Full seier i prinsipiell sak om BankID-svindel

Kluge-advokatene Amund Noss og Asle Bjelland representerte et svindeloffer og Forbrukerrådet i prinsipiell sak i Høyesterett om BankID-svindel. Dommen vil kunne få betydning for en rekke tilsvarende saker. DN skriver om dommen og omtaler den som historisk.

Kluge i DN | Involvert i prinsipiell sak om BankID-svindel

Kluge, ved våre partnere Amund Noss og Asle Bjelland, representerer svindeloffer og Forbrukerrådet i prinsipiell sak i Høyesterett om BankID-svindel. DN skriver om saken på lederplass og mener at bankene må få en større del av regningen ved misbruk av BankID.

Bransjer

Fagområder

Asle arbeider hovedsakelig med tvisteløsning, særlig innen energi, industri og infrastruktur. Han har mer enn 20 års erfaring som advokat innen tvisteløsning, og prosederer saker i alle rettsinstanser og i voldgift. Han har tidligere også vært dommer, og benyttes jevnlig som mekler og voldgiftsdommer.

Asle har omfattende erfaring innen komplekse prosjekter, både innen offshoreutbygging, vannkraft, industri, infrastruktur og bygg/anlegg. Han har bistått en rekke større offentlige og private aktører, både nasjonalt og internasjonalt.