Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Atle Degré

Partner Oslo

+47 909 66 448 Last ned CV / Last ned vcard

Spisskompetanse og praktisk rådgivning i børs- og finansmarkedsrett, selskapsrett og foretaksstyring

Aktuelle nyheter relatert til Atle Degré:

Frykter flaggekrøll i fly-emisjon

Investorer kan komme til å bryte børslovgivningen, og markedet kan gå glipp av viktig informasjon. Norwegian-emisjonen aktualiserer en ulogiskhet i reglene.

Vil døgnåpen informasjonsplikt for børsnoterte selskaper påvirke delårsrapportene?

På Kluges frokostmøte forrige uke gikk vi gjennom regelendringen som gjør det mulig for selskapene å sløyfe kvartalsrapporteringen. Samtidig diskuterte vi konsekvensene av at Oslo Børs i brev av 4. januar varslet at informasjonsplikten i løpet av første kvartal vil bli endret slik at plikten ikke lenger skal kunne utsettes til børsen er stengt.

Kluge i DN: Kan risikere søksmål fra aksjonærer

Dagens Næringsliv skriver i dag at flere aksjonærer i meglerhuset Nordic Securities kan ha en god sak mot selskapets gründere, ifølge partner i Kluge Atle Degré.

Kluge i Finansavisen: Freder kvartalspresentasjonene

Finansavisen skrev på fredag om en innstramming i informasjonsplikten som utløste sinne og bekymring i markedet. Oslo Børs sier at de håper regelverket rundt kvartalspresentasjoner forblir som idag.

Bransjer

Fagområder

Atle bistår norske og utenlandske klienter med selskapsrettslig rådgivning, eierstyring og selskapsledelse og finansmarkedsrett.

Hans selskapsrettslige erfaring omfatter selskaper i vid forstand som allmennaksjeselskaper, aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, interkommunale foretak mv.

Innen finansmarkedsretten bistår han på områder som børsnotering, innsideregulering, selskapsovertagelser,oppkjøpstilbud, kapitalforhøyelser og prospekter og regulatoriske sider for ulike finansforetak, verdipapirforetak, fondsforvaltningsforetak og annet underlagt konsesjonskrav og tilsyn fra Finanstilsynet.

Han har som tidligere juridisk direktør på Oslo Børs hatt ansvar for forvaltning og regelverksarbeid for lover og regler for børsnoterte selskaper, børsmedlemmer, verdipapirforetak, låntagere med børsnoterte obligasjoner og andre aktører i verdipapirmarkedet. Han har deltatt i en rekke lovutredninger og i hatt ansvar for regelverks-, rammevilkår og konsesjonsprosesser på vegne av Oslo Børs.

Han har omfattende kunnskap og erfaring om eierstyring og selskapsledelse blant annet fra ledelsen av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), Oslo Børs’ egne selskapstransaksjoner og oppdrag som advokat. 

Atle er rangert blant leading experts i kapitalmarkedsrett av de internasjonale advokatrangeringene Chambers Global og Chambers Europe.