Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Atle Degré

Partner Oslo

+47 909 66 448 Last ned CV / Last ned vcard

Spisskompetanse og praktisk rådgivning i børs- og finansmarkedsrett, selskapsrett og foretaksstyring

Aktuelle nyheter relatert til Atle Degré:

Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte. Forsinkede børsregnskaper

Både Næringsdepartementet og Finanstilsynet hjelper selskapene med praktiske nødtiltak. Næringsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19. Finanstilsynet forklarer hvordan selskaper med børsnoterte aksjer og obligasjoner skal forholde seg om de ikke får regnskapene ferdig i tide.

Avleggelse av årsregnskap i aksjeselskaper i lys av Korona-restriksjoner

Korona-viruset skaper utvilsomt store utfordringer for gjennomføringen av driften og ledelsen av norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Begrensinger i reisevirksomhet, karantener og andre restriksjoner kan blant annet gjøre det utfordrende å avholde fysiske møter. En aktuell problemstilling i denne situasjonen er hvordan norske selskaper skal behandle og avlegge årsregnskap, og hvilken fleksibilitet lovverket gir i den forbindelse.

Hvor tidlig informerer børsnoterte selskaper om finansielle problemer som følge av Korona-tiltak?

Kluge-advokat Atle Degré har skrevet i Finansavisen om når du som børsinvestor kan vente nyheter om at selskapet med kniven på strupen forhandler med banken om endringer i lånevilkår eller økt likviditet. Paradoksalt kan meldinger om dette komme senere enn ordinær selskapsinformasjon.

Rammes din virksomhet av koronaviruset?

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Bransjer

Fagområder

Atle bistår norske og utenlandske klienter med selskapsrettslig rådgivning, eierstyring og selskapsledelse og finansmarkedsrett.

Hans selskapsrettslige erfaring omfatter selskaper i vid forstand som allmennaksjeselskaper, aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelser, interkommunale foretak mv.

Innen finansmarkedsretten bistår han på områder som børsnotering, innsideregulering, selskapsovertagelser,oppkjøpstilbud, kapitalforhøyelser og prospekter og regulatoriske sider for ulike finansforetak, verdipapirforetak, fondsforvaltningsforetak og annet underlagt konsesjonskrav og tilsyn fra Finanstilsynet.

Han har som tidligere juridisk direktør på Oslo Børs hatt ansvar for forvaltning og regelverksarbeid for lover og regler for børsnoterte selskaper, børsmedlemmer, verdipapirforetak, låntagere med børsnoterte obligasjoner og andre aktører i verdipapirmarkedet. Han har deltatt i en rekke lovutredninger og i hatt ansvar for regelverks-, rammevilkår og konsesjonsprosesser på vegne av Oslo Børs.

Han har omfattende kunnskap og erfaring om eierstyring og selskapsledelse blant annet fra ledelsen av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), Oslo Børs’ egne selskapstransaksjoner og oppdrag som advokat. 

Atle er rangert blant leading experts i kapitalmarkedsrett av de internasjonale advokatrangeringene Chambers Global og Chambers Europe.