Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Audun Stornes

Partner Stavanger

+47 473 51 539 Last ned CV / Last ned vcard

Erfaren og løsningsorientert rådgiver som raskt forstår virksomheten og problemstillingene

Aktuelle nyheter relatert til Audun Stornes:

Kluge har bistått i nok en stor E&P transaksjon på norsk sokkel

Neptune Energy Group ("Neptune") annonserte 28. juni 2018 inngåelsen av en aksjekjøpsavtale for kjøp av 100 % av aksjene i VNG Norge AS («VNG Norge») fra det tyske energiselskapet VNG AG.

Kluge bistår i nok en betydelig lisenstransaksjon på norsk sokkel

Et team fra Kluge, ledet av partnerne Audun Stornes og Thomas Abrahamsen og med bistand fra advokat Joar Kalsaas, har bistått Dong E&P Norge AS med salg av andeler i feltene Oselvar, Tambar, Tambar East, Trym og Ula til Faroe Petroleum Norge AS mot et vederlag på MUSD 70,2.

Bransjer

Fagområder

Audun har sin kjernekompetanse innenfor forretningsområdet energi (olje og gass) og innenfor tvisteløsning, mekling og prosedyre.

Audun har betydelig erfaring og kompetanse innenfor alle type kontrakter og virksomhetsområder som oljeselskaper er involvert i. Han har meget omfattende erfaring med samordningsavtaler knyttet til oljeforekomster (unitisering og tie-in). Han har vesentlig erfaring fra arbeid med regulært rammeverk (petroleumsloven med forskrifter), samt med lisensvilkår og rettslige problemer relatert til samarbeidsavtalen og regnskapsavtalen. Han har omfattende erfaring med forhandlinger om og håndtering av kontrakter knyttet til prosessering, transport av olje og gass samt gassalgskontrakter. Audun har vært involvert i en rekke forhandlingsprosesser knyttet til den type kontraktsforhold som nevnt.

Audun har omfattende erfaring innenfor overdragelser av oljeselskaper samt overdragelser (farm-ins) knyttet til produksjonslisenser, både hva gjelder andeler i letelisenser, overdragelser av andeler i felt i utbyggingsfasen og felt i produksjonsfasen. 

Audun har lang erfaring med tvisteløsning i domstolene(og gjennom voldgift og mekling) av større sakskomplekser innenfor olje og oljeservice. Han har unikt sammensatt erfaring med håndtering av denne type sakskomplekser både som prosederende advokat, som internt ansatt advokat i selskaper involvert i tvist og som dommer og mekler i slike saker.

Som advokat har Audun bistått klienter innenfor betydelige tvistekomplekser for domstolene knyttet til fabrikasjon og ombygging av borerigger. Han har omfattende erfaring med håndtering av omfattende tvistesaker som ansatt advokat i BP og i Talisman. I Talisman var Audun vesentlig involvert i håndteringen av en større voldigiftstvist mellom Talisman og leverandør til Yme-prosjektet. I løpet av sin periode som tingrettsdommer ved Stavanger tingrett håndterte Audun en rekke tvistesaker med tilknytning til olje og gassindustrien. Audun var dommer i en meget omfattende fabrikasjonstvist mellom Statoil og leverandøren Tractebel knyttet til Snøhvit-prosjektet knyttet til et meget betydelig tvistebeløp og der hovedforhandling pågikk i ca. 12 måneder. Som dommer tjenestegjorde også Audun som rettsmekler i flere større tvistekomplekser knyttet til samme sektor.

Audun er rangert som advokat i Chambers and Partners Global, og fremhevet innen energi, olje og gass: "Service-minded" and "practical approach. His breadth of knowledge is really the most impressive strength", "knowledge of the industry" and his "very broad practice."