Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Belinda T. Ingebrigtsen

Partner Stavanger

+47 922 49 713 Last ned CV / Last ned vcard

Tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom og eiendomsutvikling, kontraktsrett, entrepriserett, offentlig rett

Aktuelle nyheter relatert til Belinda T. Ingebrigtsen:

Rammes din virksomhet av koronaviruset?

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Hva er konsekvensene av at arrangementer avlyses og at mange avbestillinger hotellopphold og planlagte konferanser?

Kan hotell eller konferansesentre kreve betaling dersom kunden avbestiller hotellovernatting, konferanser, foredrag, selskaper osv.?

Hva er betydningen av at koronaviruset i noen situasjoner anses for å være en force majeure begivenhet?

Hvordan påvirker det dine kontraktsrettslige forpliktelser? Må for eksempel husleie betales, må man betale for barnehageplassen som ikke er til disposisjon?

Digitale videoopptak av vitneforklaringer

Et team fra Kluges prosessgruppe har skrevet et bidrag til den internasjonale publikasjonen In House Laywer, som retter seg mot samme målgruppe som Legal 500.

Bransjer

Fagområder

Belinda arbeider primært med spørsmål vedrørende fast eiendom, generell kontraktsrett, herunder også forbrukerrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre. Belinda arbeider også tidvis med arve- og familierettslige spørsmål, da særlig generasjonsskifter.

Belinda startet sin karriere som universitetslektor ved Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet, i perioden 2002-2004. I denne tidsperioden underviste hun blant annet i fagene kontraktsrett, helse og sosialrett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, internasjonal rett og menneskerettigheter. Belinda var etter tiden på universitetet dommerfullmektig og konstituert dommer ved Stavanger tingrett, og opparbeidet seg da bred erfaring innen flere fagfelt. I tillegg til arbeidet ved Stavanger tingrett fortsatte Belinda som sensor og foreleser, sideverv som Belinda fortsatt innehar både ved universitetet i Bergen og i Stavanger. Belinda har fått gjennomgående meget gode tilbakemeldinger på undervisningen. Belinda påtar seg videre årlige sensoroppdrag og veiledningsoppdrag for jusstudenter på deres masteroppgave. 

Belinda har de senere årene skaffet seg erfaring fra flere oppdrag som styremedlem i både aksjeselskap og allmennaksjeselskap, og er for tiden styreleder i Peder Smedvigs Stipendiefond.

Belinda har i tiden som advokat opparbeidet seg god og variert prosedyreerfaring både for tingrett og lagmannsrett.

I tiden som advokat har Belinda bistått klienter blant annet med grunnerverv, håndtering av offentlige myndigheter, utvikling og salg av nærings- og boligeiendomsprosjekter, inngåelse av større og mindre leiekontrakter, samt generell rådgivning og øvrig kontraktsinngåelse. Belinda bistår også jevnlig større utbyggere i forhold til reklamasjoner fra kjøperne.

Belinda har håndtert flere store kontraktsforhandlinger, herunder opp mot større internasjonale aktører, og deltatt i arbeid med diverse transaksjoner. Hun har dessuten erfaring innen entrepriserett, og har herunder utarbeidet entrepriseavtaler og fulgt opp byggeprosjekter, samt bistått i forbindelse med tvister.

Belinda bistår jevnlig ulike selskaper i forbindelse med deres daglig drift, herunder i forbindelse med spørsmål relatert til kundeforhold, inngåelse av låneavtaler, kjøp- og salg av fast eiendom og av virksomhet etc.