Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Belinda T. Ingebrigtsen

Partner Stavanger

+47 922 49 713 Last ned CV / Last ned vcard

Tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom og eiendomsutvikling, kontraktsrett, entrepriserett, offentlig rett

Bransjer

Fagområder

Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre.

Belinda arbeider i dag primært med spørsmål vedrørende fast eiendom, generell kontraktsrett og prosedyre.

Belinda startet sin karriere som universitetslektor ved Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet, i perioden 2002-2004. I denne tidsperioden underviste hun blant annet i fagene kontraktsrett, helse og sosialrett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, internasjonal rett og menneskerettigheter. Belinda var etter tiden på universitetet dommerfullmektig og konstituert dommer ved Stavanger tingrett, og opparbeidet seg da bred erfaring innen flere fagfelt. I tillegg til arbeidet ved Stavanger tingrett fortsatte Belinda som sensor og foreleser, sideverv som Belinda fortsatt innehar både ved universitetet i Bergen og i Stavanger. Undervisningen er i dag i fagene avtalerett, pengekrav og etikk. Belinda har fått gjennomgående meget gode tilbakemeldinger angående undervisningen. Belinda påtar seg videre årlige sensoroppdrag og veiledningsoppdrag for jusstudenter på deres masteroppgave. 

Belinda har de senere årene skaffet seg erfaring fra flere oppdrag som styremedlem og er for tiden blant annet styreleder i Peder Smedvigs Stipendiefond og Faber Eiendom AS, samt styremedlem i Faber Bygg AS og Badger Explorer ASA.

Belinda har i tiden som advokat opparbeidet seg god og variert prosedyreerfaring både for tingrett og lagmannsrett.

I tiden som advokat har Belinda videre bistått klienter blant annet med grunnerverv, håndtering av offentlige myndigheter, utvikling, utleie og salg av nærings- og boligeiendomsprosjekter, samt generell rådgivning og kontraktsinngåelse. Belinda bistår også jevnlig større utbyggere i forhold til reklamasjoner fra kjøperne.

Belinda har videre håndtert flere store kontraktsforhandlinger og deltatt i arbeid med diverse transaksjoner. Hun har dessuten erfaring innen entrepriserett, og har herunder utarbeidet entrepriseavtaler og fulgt opp byggeprosjekter, samt bistått i forbindelse med tvister.