Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Camilla Grytten

Partner Stavanger

+47 970 55 562 Last ned CV / Last ned vcard

Resultatorientert rådgiver med inngående juridisk og kommersiell forståelse av hele verdikjeden. Kontraktsrettsspesialist

Aktuelle nyheter relatert til Camilla Grytten:

UK and Norway sign cross-border electricity trade agreement – An acceleration of offshore wind development?

On Thursday September 16th, 2021, Norway and the United Kingdom (“UK”) signed an agreement regarding cross-border trade in electricity, and cooperation on electricity interconnection. The agreement is a follow-up of Norway’s free trade agreement with the UK.

Kluge tildelt rammeavtale med Gassnova

Kluge har blitt tildelt en av to parallelle rammeavtaler med Gassnova SF, etter å ha gått seirende ut av nylig gjennomført anbudskonkurranse om leveranse av juridiske tjenester. Kluge ble vurdert som best på kompetanse og best på oppdragsforståelse.

Kluge i Advokatbladet | Jussen sørger for at kapitalen kommer

Realisering av Norges og Europas ambisjoner om klimakutt og nullutslippsamfunn vil kreve en storstilt elektrifisering og utbygging av ny fornybar energiproduksjon. Her har jussen og advokatene mye å bidra med, for eksempel når det gjelder å sørge for at rammevilkårene på best mulig måte tilrettelegger for den omstillingen og utbyggingen som må skje.

Uklart regelverk for nettinfrastruktur til havs – en bremsekloss for utviklingen

Fredag 24. juni mottok Olje- og energidepartementet to utredninger om elektrifisering, hvorav rapporten «Kraft fra land til norsk sokkel» er den ene. Rapporten gir en overordnet vurdering av muligheter og kostnader for kraft fra land til utvalgte innretninger. Den omhandler også konsekvensene for kraftsystemet av økt kraftforbruk. Rapporten utreder imidlertid ikke behovet eller mulighetene for tilpasninger i regelverket for å tilrettelegge for at elektrifiseringen kan skje på en mest mulig samfunnsmessig rasjonell måte. Partnerne Eeva Kantanen og Camilla Grytten har skrevet nærmere om noen av de regulatoriske grepene som bør vurderes.

Bransjer

Fagområder

Camilla er spesialisert innen petroleumsrett og selskapsrett. Hun har omfattende erfaring fra operatørselskaper som Norsk Hydro Produksjon, Statoil (Equinor), Premier Oil og senest ConocoPhillips. Hun har også erfaring fra kontraktørselskapet Kaefer Energy, hvor hun i noen år hadde en ledende stilling.

Camilla har omfattende erfaring med det rettslige rammeverket rundt alle faser av petroleumsvirksomheten, inklusiv HMS-regelverket. Hun har særlig erfaring med lisensrådgivning og med lisensoverskridende samarbeid i form av unitiseringsavtaler, avtaler om tredjeparts tilknytning og riggsamarbeid. Camilla har videre arbeidet med midtstrøms/nedstrøms infrastruktur, blant annet Norpipe oljerørledning og Teesside-terminalen. Hun har også rådgitt innen avtaler om kjøp og salg av olje og gass, inkludert prisrevisjoner. Hun har deltatt på Legal Masterclass om standardavtalen EFET.

Camilla har arbeidet med anbud, endringer og tvister fra leverandørsiden, men også med anskaffelsesstrategi, kontraktsforhandlinger og vurdering av kvalifikasjoner og endringsordrekrav fra selskapssiden – både som del av kontraktsavdelingen og som bedriftsadvokat.

Camilla har rådgitt i forbindelse med en rekke lisensoverdragelser, inkludert bytte. Hun har også utført generelt corporate-arbeid.

Camilla er tilknyttet det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen som ekstern sensor og veileder. Hun er videre del av NHOs Female Future-program 2019/2020, et lederutviklingsprogram som blant annet inneholder faget Styrekompetanse ved Handelshøyskolen BI.

Camilla har lang erfaring med forhandlinger og har en kommersiell og resultatorientert tilnærming i sin rådgivning.