Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Catharina Bartnes

Assosiert partner Oslo

+47 971 41 802 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og grundig bistand innen generell EØS-rett, konkurranserett og offentlig støtte

Aktuelle nyheter relatert til Catharina Bartnes:

Konkurranserett – flere interessante, nye avgjørelser nasjonalt og i EU

Flere ferske avgjørelser viser at både Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen stadig slår hardere ned på konkurranserettsbrudd. Samtidig viser praksis fra Norge at gebyrene gjerne reduseres når sakene prøves på nytt.

Samarbeid om tilbud – også kjeder må være oppmerksomme på konkurransereglene!

I høst ble seks virksomheter tilknyttet elektrikerkjeden El Proffen ilagt til sammen over 18 millioner kroner i gebyr av Konkurransetilsynet for ulovlig tilbudssamarbeid. Saken har relevans for enhver virksomhet som vurderer å samarbeide om tilbud – uavhengig av bransje.

Ny dom fra Høyesterett – bør fortsatt utvise stor varsomhet ved samarbeid om tilbud

Mange bransjer, blant annet bygg- og anlegg, preges av stadig større prosjekter. Samarbeid mellom tilbyderne er ofte hensiktsmessig og nødvendig. Samtidig har Konkurransetilsynet de siste årene både gjennom retningslinjer og praksis gitt uttrykk for en lav terskel for å konstatere overtredelse av konkurransereglene ved denne typen samarbeid. Høyesteretts dom i den såkalte Ski/Follo Taxi-saken gir støtte til tilsynets strenge praksis. Saken har relevans for alle markedsaktører som samarbeider ved utførelse av prosjekter – uavhengig av bransje.

Eksklusivitetsklausuler i leiekontrakter –kan være i strid med konkurranseloven

Eksklusivitetsklausuler i leiekontrakter er ikke upraktisk. Særlig ved utbygging og etablering av nye kjøpesentre er slike bestemmelser utbredt. Formålet er gjerne å sikre at senteret tiltrekker seg viktige leietakere (såkalte «ankerbutikker»), som igjen bidrar til økt kundegrunnlag, økt omsetning og flere attraktive leietakere til senteret.

Bransjer

Fagområder

Catharina bistår private og offentlige klienter innen flere rettsområder, og har særskilt kompetanse innen konkurranserett, offentlig støtte og generell EU/EØS-rett.

Catharina har lang erfaring med utredning og rådgivning under konkurranselovens forbudsbestemmelser samt reglene om foretakssammenslutninger. Catharina gjennomfører kurs innen konkurranserett og utarbeider compliance-programmer og retningslinjer for klienters generelle virksomhet. Catharina har også erfaring med å bistå under uanmeldte bevissikringer og i overtredelsessaker.

Innen offentlig støtte bistår Catharina ofte med større utredninger, herunder om ulike tiltak og ordninger utgjør støtte og hvordan de eventuelt kan tilpasses for å være i samsvar med regelverket. Catharina bistår også med anvendelse av ulike unntaksbestemmelser og notifikasjonsprosesser overfor ESA, og har holdt flere kurs og seminarer innen offentlig støtte