Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Christina Elisabeth Lavold

Advokat Oslo

+47 959 31 348 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innenfor transaksjoner, selskapsrett og skatt

Aktuelle nyheter relatert til Christina Elisabeth Lavold:

Fisjon med etterfølgende aksjesalg utenfor gjennomskjæringsfare

I forarbeidene til lovfestingen av den ulovfestede omgåelsesnormen er det skapt usikkerhet om fisjon med etterfølgende aksjesalg vil være gjenstand for gjennomskjæring. Finanskomiteen har nå i sin innstilling av 22.oktober 2019 presisert at lovfestingen ikke vil innebære noen endring på dette punkt ref. Innst. 24 L (2019-2020).

Statsbudsjettet 2020 | Kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 ble fremlagt i dag, 7. oktober 2019. Årets statsbudsjett innebærer ingen vesentlige endringer verken på skatte- eller merverdiavgiftsområdet. Skattesatsen på alminnelig inntekt forblir uendret på 22%.

Økte krav til arbeidsgiveres rapportering av naturalytelser

Med virkning fra 1. januar 2019 ble det innført endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold. En rekke ansattgoder som tidligere ble behandlet som skattefrie skal nå innrapporteres og beskattes som arbeidsinntekt.

Statsbudsjettet 2019 – kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019 ble fremlagt i går, 8. oktober 2018. Av størst interesse er trolig forslaget til endring av rentebegrensningsreglene, samt for enkelte internasjonale virksomheter reglene om når et selskap skattemessig anses hjemmehørende i Norge. På merverdiavgiftsområdet er det ikke foreslått noen regelendringer i årets statsbudsjett.

Bransjer

Fagområder

Christina arbeider primært med transaksjoner/M&A og generell selskapsrett og kontraktsrett. Hennes arbeid omfatter rådgiving av norske og internasjonale klienter i forbindelse med transaksjoner og omstruktureringer, herunder selskapsgjennomgang og avtaleforhandlinger. Christina har bred erfaring med løpende selskapsrettslig og kontraktsrettslig rådgivning, og har jobbet på flere strukturerte salgsprosesser for norske og internasjonale klienter.

Christina arbeider også med skatterett, og har erfaring med løpende skatterettslig rådgivning og bistand i forbindelse med transaksjoner og omstruktureringer, samt tvisteløsning.