Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Clemens Kerle

Assosiert partner Oslo

+47 911 18 355 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innenfor EU/EØS-rett, med særlig fokus på statsstøtte og konkurranserett

Aktuelle nyheter relatert til Clemens Kerle:

Endringer i Gruppeunntaksforordningen: Utvidet adgang til å støtte tiltak som også mottar midler under EU-programmer, og til å støtte grønn og digital omstilling

Den 23. juli 2021 foretok EU-Kommisjonen endringer i, og utvidelser av, Gruppeunntaksforordningen («General Block Exemption Regulation», ofte forkortet «GBER»). Gruppeunntaksforordningen utgjør et unntak fra det alminnelige utgangspunktet om at tiltak som innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen må notifiseres til ESA før de kan settes i verk av nasjonale myndigheter. Etter Gruppeunntaksforordningen kan visse former for støtte nemlig tildeles uten notifikasjon, dersom støttetiltaket oppfyller visse vilkår. Endringene innebærer at det nå kan tildeles støtte til flere typer prosjekter, og til flere ulike formål, enn det som til nå har vært tilfelle.

EFTA-domstolen med viktig prinsippavgjørelse: Finansiering av offentlige e-helseløsninger rammes ikke av statsstøtteforbudet

Kluge har bistått Helse- og omsorgsdepartement og Direktoratet for e-helse med å skape et solid (statsstøtte)rettslig grunnlag for utvikling, levering og finansiering av offentlige e-helseløsninger som for eksempel helsenorge.no, e-resept og helsenettet.

Kluge har bistått Kommunal- og moderniseringsdepartementet med godkjenning av statsstøtte til Ice i forbindelse med koronakrisen

I går godkjente EFTAs overvåkningsorgan ESA en betalingsutsettelse til 2025 for lisensavgifter på totalt ca. 550 millioner for mobilselskapet Ice. Tiltaket skal sørge for at investeringer i Norges tredje mobilnett kan fortsette til tross for koronakrisen (covid-19).

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Bransjer

Fagområder

Clemens arbeider i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han har over ti års erfaring innen EU-/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtte og regulering av finansielle tjenester. Clemens har jobbet mer enn 8 år i EU-kommisjonen med statsstøtte og fusjoner i konkurranseavdelingen. Han har også erfaring fra ESA hvor han særlig jobbet med statsstøtte.

Clemens er utdannet ved universitetet i Innsbruck. Han har en mastergrad i rettsvitenskap og en doktorgrad i Europeisk rett. I tillegg har han en LLM i internasjonal handel, IP, bioteknologi og konkurranserett fra universitetet i Toronto.