Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Dag Thomas Hansson

Partner Oslo

+47 926 20 180 Last ned CV / Last ned vcard

Finansieringsadvokat med bred erfaring

Aktuelle nyheter relatert til Dag Thomas Hansson:

COVID-19: Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene mot koronautbruddet. Blant disse tiltakene er opprettelsen av en midlertidig statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelsen av Statens obligasjonsfond. Garantiordningen er senere utvidet til også å omfatte større bedrifter. Tiltakene må sees i sammenheng med etableringen av kortsiktige rentefri skattekreditter gjennom omfattende utsettelser av skattebetalinger, og har som formål å sikre levedyktige, norske bedrifters likviditet gjennom krisen.

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.

Bransjer

Fagområder

Dag Thomas er en erfaren finansieringsadvokat og bistår Kluges klienter med forhandlinger og utarbeidelse av dokumentasjon i forbindelse et bredt spekter av finansieringsløsninger. Han har særlig ekspertise fra transaksjonsrettede finansieringer der han representerer investorer, låntakere og långivere. I de senere årene har Dag Thomas bistått en rekke direktelångivere med finansiering av oppkjøp i Norge. Han har også arbeidet med flere betydelige restruktureringer i det norske markedet.