Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Eeva Kantanen

Partner Oslo

+47 915 45 994 Last ned CV / Last ned vcard

Kommersiell og løsningsorientert spesialist innen energirett med bred erfaring fra fornybarbransjen

Aktuelle nyheter relatert til Eeva Kantanen:

Uklart regelverk for nettinfrastruktur til havs – en bremsekloss for utviklingen

Fredag 24. juni mottok Olje- og energidepartementet to utredninger om elektrifisering, hvorav rapporten «Kraft fra land til norsk sokkel» er den ene. Rapporten gir en overordnet vurdering av muligheter og kostnader for kraft fra land til utvalgte innretninger. Den omhandler også konsekvensene for kraftsystemet av økt kraftforbruk. Rapporten utreder imidlertid ikke behovet eller mulighetene for tilpasninger i regelverket for å tilrettelegge for at elektrifiseringen kan skje på en mest mulig samfunnsmessig rasjonell måte. Partnerne Eeva Kantanen og Camilla Grytten har skrevet nærmere om noen av de regulatoriske grepene som bør vurderes.

I media | Kluge ser nye muligheter for en oljebransje i omstilling

Stavanger Aftenblad skriver i dag at mens diskusjonen om endring i oljeskatt raser, mener et knippe oljeadvokater at oljebransjen, uavhengig av tiltakspakken, må belage seg på store endringer i årene som kommer.

Lansering av Regjeringens grønne krisepakke

I dag lanserte Regjeringen den varslede «grønne krisepakken» som en del av en større tiltakspakke som skal bidra til å få Norge ut av koronakrisen. Den grønne pakken har som hensikt å bidra til nye grønne jobber og omstilling av norsk økonomi. Pakken bevilger 3,6 milliarder kroner som skal gå til tiltak for å støtte næringslivet og få ned klimautslippene. Du kan også lese om utvalgte nyheter innen energiretten fra den siste måneden.

Fornybarnæringen i koronakrisen

Konsekvensene av koronaviruset, og de omfattende tiltakene som er satt i verk i Norge og resten av verden, kan få store virkninger også for fornybarnæringen. Her gir vi noen konkrete tips til tiltak som kan være lurt å sette i gang med allerede nå, for å være best mulig forberedt på det som kan komme.

Bransjer

Fagområder

Eeva er ny-tiltrådt partner og advokat i avdelingen Energi. Hun har 17 års erfaring fra fornybarsektoren hvor hun har innehatt en rekke ulike stillinger, og arbeidet med et bredt spekter av virksomhetsområder og juridiske problemstillinger.

Eeva har blant annet de siste ni årene jobbet tett med og sittet i lederteamet for Hydros forretningsområde Energi, med ansvar for juridisk rådgivning knyttet til Hydros kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet og forbruk av kraft, herunder forhandling av konsernets kraftkontrakter. Den siste tiden hadde hun ansvar for Hydros satsning innen nye energiteknologier. Tidligere har hun jobbet med det regulatoriske rammeverket for både finansiell og fysisk krafthandel, gjennom stillinger i Finanstilsynet og på kraftbørsen Nord Pool. Hun har også erfaring fra advokatfirmaet Thommessen, der hun arbeidet for flere av de største kraft- og nettselskapene i Norge.

Hun er for tiden leder av et fagnettverk innen energirett i regi av JUC Norge, og følger rettsutviklingen på dette området tett.

Eeva representerer en solid kombinasjon av spesialist og praktiker, og har et ektefølt engasjement for fornybarsektoren. Hun vil gjerne bistå deg og ditt selskap med det dere måtte ha av juridiske problemstillinger på dette feltet, både smått og stort.