Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Eeva Kantanen

Partner Oslo

+47 915 45 994 Last ned CV / Last ned vcard

Kommersiell og løsningsorientert advokat med bred erfaring fra fornybarbransjen

Aktuelle nyheter relatert til Eeva Kantanen:

Nytt i energiretten – første kvartal 2021

Her kan du lese om noen av de seneste endringene i rammevilkår innen energirett, samt enkelte dagsaktuelle saker for aktører i kraftbransjen.

Power purchase agreements in Norway – legal pitfalls and future potential

Last year the Norwegian Water Resources and Energy Directorate launched a report prepared by Copenhagen Economics, analyzing the recent development in long-term power trading in Norway. The report shows that the use of PPAs has increased significantly the last few years, and that these PPAs provide a welcomed additional hedging opportunity to the market participants. A PPA may however be used for different purposes and contexts, and there are legal pitfalls to consider. In this article, we aim to shed light on some of the legal aspects and to share our thoughts on the future of PPAs in the Norwegian market.

Første steg i åpningsprosessen for mineralvirksomhet på norsk sokkel

Havbunnsmineralloven trådte i kraft 1. juni 2019 og loven skal legge til rette for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på den norske kontinentalsokkelen. Loven følger samme system som petroleumsloven og stiller krav om at det skal gjennomføres en åpningsprosess, før eventuelle tillatelser eller aktivitet kan settes i gang. Den 12. januar 2021 sendte Olje- og energidepartementet et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel ut på offentlig høring, som markerer starten av åpningsprosessen.

Nytt fra energiretten

I årets siste utgave av vårt nyhetsbrev innen energirett kommenterer vi noen av de seneste endringene i rammevilkår samt enkelte dagsaktuelle saker for aktører i kraftbransjen. Vi ønsker samtidig en riktig god jul og godt nytt år, og ser frem til nye spennende saker og diskusjoner i 2021!

Bransjer

Fagområder

Eeva er partner og advokat i avdelingen Energi. Hun har mer enn 17 års erfaring fra fornybarsektoren hvor hun har innehatt en rekke ulike stillinger, og arbeidet med et bredt spekter av virksomhetsområder og juridiske problemstillinger. Eeva har betydelig ekspertise innen energirett og regulatoriske spørsmål, og har særlig jobbet mye med komplekse kontraktsforhandlinger, forretningsutvikling og prosjekter knyttet til rammevilkår og regeletterlevelse.

Eeva har blant annet de siste ni årene før hun startet i Kluge jobbet tett med og sittet i lederteamet for Hydros forretningsområde Energi, med ansvar for juridisk rådgivning knyttet til Hydros kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet og forbruk av kraft, herunder forhandling av konsernets kraftkontrakter. Den siste tiden hadde hun ansvar for Hydros satsning innen nye energiteknologier. Tidligere har hun jobbet med det regulatoriske rammeverket for både finansiell og fysisk krafthandel, gjennom stillinger i Finanstilsynet og på kraftbørsen Nord Pool. Hun har også erfaring fra advokatfirmaet Thommessen, der hun arbeidet for flere av de største kraft- og nettselskapene i Norge.

Hun er for tiden leder av et fagnettverk innen energirett i regi av JUC Norge, og følger rettsutviklingen på dette området tett.

Eeva representerer en solid kombinasjon av spesialist og praktiker, og har et ektefølt engasjement for fornybarsektoren. Hun vil gjerne bistå deg og ditt selskap med det dere måtte ha av juridiske problemstillinger på dette feltet, både smått og stort.