Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Elisabet Kaasa Midtbøen

Advokat Oslo

+47 478 02 662 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold

Aktuelle nyheter relatert til Elisabet Kaasa Midtbøen:

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlig kontrollerende etter plan- og bygningsloven

Høyesterett har nylig avsagt en dom som frifinner ansvarlig kontrollerende for erstatningskrav ved brudd på reglene i plan- og bygningsloven. Kluge representerte den ansvarlig kontrollerende i Høyesterett. Dommen innebærer en avklaring av vilkårene og en klar avgrensning av omfanget av det ansvaret som Høyesterett oppstilte i den såkalte Bori-dommen i Rt. 2015 s. 276.

Bransjer

Fagområder

Elisabet er tilknyttet avdelingen Eiendom og entreprise. Hun har sitt kjerneområde innenfor plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold. Elisabet yter løpende rådgivning til ulike typer klienter, utfører utredningsarbeid og bidrar i tvisteløsning.

Elisabet har erfaring med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til plan- og bygningslovgivningen og tilgrensende rettsområder, og bistår både det offentlige, eiendomsutviklere, grunneiere, entreprenører, arkitekter/rådgivere, privatpersoner og andre. Bistanden omfatter arbeid med kommune- og reguleringsplaner, herunder reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav, bygge- og dispensasjonssøknader, klager og tekniske funksjonskrav. Hun har også erfaring med ekspropriasjon- og skjønnssaker, både på ekspropriant- og ekspropriatsiden.

Elisabet arbeider med alle typer spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder problemstillinger knyttet til servitutter, hevd, naboforhold, eierseksjonssameier, fradeling og tinglysing. Hun har også kompetanse innen erstatningsrett, generell forvaltningsrett og utarbeidelse og tolkning av kontrakter.