Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Elisabet Kaasa Midtbøen

Advokatfullmektig Oslo

+47 478 02 662 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold

Elisabet er tilknyttet avdelingen Eiendom og entreprise. Hun arbeider hovedsakelig med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder blant annet eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon.

Elisabet har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave med tittelen «Innebærer kreditorekstinksjon etter tinglysingsloven § 23 en krenkelse av eiendomsvernet i EMK P1-1? En analyse med fokus på praksis fra EMD.»