Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Elisabet Kaasa Midtbøen

Advokatfullmektig Oslo

+47 478 02 662 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold

Aktuelle nyheter relatert til Elisabet Kaasa Midtbøen:

Ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar for ansvarlig kontrollerende etter plan- og bygningsloven

Høyesterett har nylig avsagt en dom som frifinner ansvarlig kontrollerende for erstatningskrav ved brudd på reglene i plan- og bygningsloven. Kluge representerte den ansvarlig kontrollerende i Høyesterett. Dommen innebærer en avklaring av vilkårene og en klar avgrensning av omfanget av det ansvaret som Høyesterett oppstilte i den såkalte Bori-dommen i Rt. 2015 s. 276.

Bransjer

Fagområder

Elisabet er tilknyttet avdelingen Eiendom og entreprise. Hun arbeider hovedsakelig med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder blant annet eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og ekspropriasjon.

Elisabet har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave med tittelen «Innebærer kreditorekstinksjon etter tinglysingsloven § 23 en krenkelse av eiendomsvernet i EMK P1-1? En analyse med fokus på praksis fra EMD.»