Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Emma Mohn King

Advokatfullmektig Oslo

+47 468 56 249 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen entreprise- og kontraktsrett

Aktuelle nyheter relatert til Emma Mohn King:

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i andre og tredje kvartal 2020

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Dette nyhetsbrevet har derfor som hensikt å holde enhver som er interessert oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett.

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i første kvartal 2020

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Dette nyhetsbrevet har derfor som hensikt å holde enhver som er interessert oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett.

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser for september 2019

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige.

Bransjer

Fagområder

Emma arbeider i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor entrepriserett, men hun har også kompetanse innen alminnelig kontraktsrett.

Emma har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave innen kontraktsrett. Oppgaven hadde tittelen «Absolutte reklamasjonsfrister etter mislykkede utbedringsforsøk». Hun har tatt spesialemner innen bygge- og entrepriserett og komparativ kontraktsrett. I tillegg har hun rådgivningserfaring fra Huseiernes Landsforbund.