Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Espen Debes

Advokat Stavanger

+47 958 51 573 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innen transaksjoner/M&A og selskapsrett, med særlig fokus på kjøp/salg av næringseiendom

Espen er tilknyttet Kluges avdeling for industri, handel og finans, hvor han særlig arbeider med selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom (kjøp, salg, leie og oppgjør), samt generell kontraktsrett.

Espen har oppdrag som består i generell selskapsrettslig rådgivning, strategisk rådgivning i forbindelse med opprettelse av selskaper og selskapstransaksjoner. Ved arbeid med transaksjoner omfatter rådgivningen alle ledd av transaksjonsfasen, herunder valg av transaksjonsform, due diligence, utforming av avtaleverk mellom kjøper og selger og mellom de enkelte kjøpere (aksjonæravtaler) og bistand knyttet til gjennomføring av oppgjør.

Espen bistår også selskaper med generell selskapsrettslig rådgivning knyttet til kapitalforhøyelser, fusjoner, fisjoner m.m.