Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Espen Nyland

Partner Oslo

+47 995 76 804 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen eiendom og entreprise

Aktuelle nyheter relatert til Espen Nyland:

Kronikk i DN | Byggebransjen tar miljøansvar, men staten bremser oss

Eiendomsmarkedet er i endring. Kluge-advokatene Espen Nyland og Matias Apelseth har sammen med Entra skrevet en kronikk i Dagens Næringsliv om det grønne skiftet i byggebransjen, og utilsiktede bremseklosser i regelverket.

Ombruk av byggematerialer

Kluge har sammen med Entra ASA skrevet en artikkel knyttet til ombruk av materialer i byggebransjen. Artikkelen tar utgangspunkt i Entras prosjekt Kristian August gate 13 i Oslo sentrum, hvor Entra blant annet har gjenbrukt hulldekker fra regjeringskvartalet, stålkonstruksjoner og tekniske anlegg.

Byggherres risiko for uklarheter i konkurransegrunnlaget

Høyesterett har i en ny avgjørelse av 2. mai 2019 bidratt til avklaring av det kanskje mest sentrale spørsmålet i alle entreprisekontrakter inngått etter anbudskonkurranse: Hvor langt strekker byggherrens ansvar for uklarheter i anbudsgrunnlaget seg?

Underrådgiverens ansvar når konkursen rammer hans oppdragsgiver

Espen Nyland og Matias Apelseth i Byggeindustrien om underrådgiveres ansvar overfor byggherren etter at underrådgiverens oppdragsgiver – ofte en totalentreprenør – har gått konkurs.

Bransjer

Fagområder

Espen jobber i hovedsak innenfor fast eiendom og bygg og anlegg. Espen bistår fortløpende en rekke av landets største byggherrer/eiendomsutviklere/ eiendomsbesittere - både i privat og offentlig sektor - flere av landets største rådgivende ingeniørselskaper og flere av landets største entreprenørselskaper. Utover kontraktsrett/entrepriserett/fast eiendoms rettsforhold, herunder også husleierett mm, har Espen også bred anskaffelsesrettslig kompetanse. Espen har også betydelig prosedyrekompetanse, herunder møterett for Høyesterett.

Espen er høyt rangert av Chambers og Legal500 under fast eiendom og entreprise, se eksempelvis legal500.com.

Espen har over flere år vært ansett av Legal500 som "leading individual" innen fast eiendom og entreprise, og ble i 2020 innlemmet i deres "Hall of fame" innen samme område. Espen er også fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor eiendom og entreprise: "Espen Nyland is a winning personality, who comes "quickly to the point." Interviewees particularly praise his "technical knowledge, commercial awareness, effectiveness and client service."