Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frederik Nordby

Senioradvokat Oslo

+47 408 63 814 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og løsningsorientert rådgivning innenfor offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett

Aktuelle nyheter relatert til Frederik Nordby:

Kluge har bistått FHI

Kluge har siden høsten 2020 bistått FHI med å utarbeide og fremforhandle avtalene om Norges innkjøp av Covid-19 vaksiner fra blant annet Pfizer og Moderna gjennom EUs innkjøpssamarbeid.

EØS-kompasset | Digitalisering i EØS-retten

Kluges nyhetsbrev om EØS-rett gis ut en gang i kvartalet, og inneholder siste nytt i statsstøtteretten, konkurranseretten og anskaffelsesretten i EU og EØS. I denne utgaven tar vi særlig sikte på det nye EU-regelverket om digitalisering.

EFTA-domstolen om gjensidig bebyrdende kontrakter

EFTA-domstolen har i en prejudisiell avgjørelse i sak E-13/19 uttalt seg om grensen mellom offentlige anskaffelser og tilskudd som faller utenfor anskaffelsesregelverket. Dommen er etter vårt syn oppsiktsvekkende, og bryter med tidligere praksis rundt spørsmålet. Dersom dommen tas på ordet, kan den tas til inntekt for at en lang rekke anskaffelser som i dag gjennomføres av offentlige myndigheter i Norge, faller utenfor anskaffelsesregelverket.

EFTA-domstolen med viktig prinsippavgjørelse: Finansiering av offentlige e-helseløsninger rammes ikke av statsstøtteforbudet

Kluge har bistått Helse- og omsorgsdepartement og Direktoratet for e-helse med å skape et solid (statsstøtte)rettslig grunnlag for utvikling, levering og finansiering av offentlige e-helseløsninger som for eksempel helsenorge.no, e-resept og helsenettet.

Bransjer

Fagområder

Frederik arbeider primært med offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett.

Innenfor offentlige anskaffelser bistår Frederik både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i gjennomføringen av konkurranser. Han har særlig erfaring med anskaffelser av komplekse IT-systemer, og har derfor god kjennskap til IT-kontrakter. Han har også bred erfaring med tvisteløsning i saker om offentlige anskaffelser, både for de alminnelige domstolene og for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Frederik har også bred erfaring innenfor statsstøtte hvor han særlig bistår offentlige virksomheter med utredninger og notifikasjonsprosesser ovenfor EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Frederik har tidligere jobbet i ESAs avdeling for konkurranse og statsstøtte og som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er også veileder og sensor ved UiO.