Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Fredrik Aadahl

Assosiert partner Oslo

+47 997 12 528 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og strategisk rådgivning innenfor offentlige anskaffelser og entreprise

Fredrik bistår både offentlige og private klienter med tvistesaker og rådgivning innenfor entrepriserett/kontraktsrett og regelverket om offentlige anskaffelser. Bistanden omfatter gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter, herunder kontrakts- og anskaffelsesstrategi, krav om tilleggsvederlag og fristforlengelse, sluttoppgjørsdiskusjoner og misligholdsanksjoner. Fredrik har prosedert en rekke tvistesaker for domstolene, og har gjennomført en rekke rettsmeklinger. Fredrik har god kompetanse innenfor de entrepriserettslige standardkontraktene og prosesskodene, og er både veileder og sensor i entrepriserett ved Universitetet i Oslo.

I tillegg bistår Fredrik både oppdragsgivere og leverandører ved alle sider av offentlige anskaffelser, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av konkurranser, samt klagebehandling og tvistesaker. Fredrikl prosederer jevnlig saker om midlertidig forføyning og/eller erstatning for domstolene, i tillegg til bistand med klagesaker for KOFA. Fredrik har også i flere år undervist som kurslærer i EØS-rett ved Universitetet i Oslo, og holder jevnlig kurs og foredrag om regelverket for offentlige anskaffelser.