Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Frode Olsen

Partner Oslo

+47 917 07 444 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og tydelig rådgivning med faglig tyngde innenfor transaksjoner, selskapsrett og skatt

Aktuelle nyheter relatert til Frode Olsen:

Kluge i E24: Norske Skog-konkursen

Frode Olsen, partner i Kluge, uttaler seg i dag til E24 om Norske Skogindustrier og skatt.

Statsbudsjettet 2017 - kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble fremlagt i går, 6. oktober 2016. Forslaget er i stor grad en oppfølging av skattemeldingen som kom sammen med fjorårets statsbudsjett. Statsbudsjettet 2017 inneholder ingen store overraskelser.

Statsbudsjettet 2016 - skatt og avgift

Skattereformen medfører økt samlet skatt for inntekt fra selskap fra 2015 som utdeles til person som utbytte i 2016. Vi beskriver i nyhetsbrevet kort muligheter for tilpasning ved utdeling av utbytte før årsskiftet.

Statsbudsjettet 2015 - skatt og avgift

Statsbudsjettet for 2015 inneholder få endringer på skatte- og avgiftsområdet som kan anses å være vesentlige. I tillegg til den mye omtalte reduksjonen i formuesskatt, inneholder statsbudsjettet endringer i reglene for samordning av underskudd for deltagere i indre selskap og kommandittselskap som kan påvirke bruken av disse selskapsformene.

Bransjer

Fagområder

Frode arbeider særlig med M&A, og har vært ansvarlig for forhandlinger, ledelse av due diligence-gjennomgang, utarbeidelse av avtaler og gjennomføring av et betydelig antall aksjetransaksjoner de senere årene. I tillegg har han bistått i transaksjoner ledet av andre, og samarbeider tett med finansielle rådgivere. Han bistår også sine klienter med rådgivning innenfor transaksjonsskatt, både for oppkjøp som er industrielle og innenfor Private Equity.

Frode har gjennom hele sin karriere også arbeidet med problemstillinger i grenselandet mellom skatt, selskapsrett og regnskapsrett. Han bistår regelmessig med norske og internasjonale omstruktureringer, hvor hans krysskompetanse gjør det mulig å yte kostnadseffektiv bistand sammen med andre spesialiserte rådgivere.

Med sin økonomiske bakgrunn har han også arbeidet mye med premissene for og kvalitetssikring av verdsettelser i forbindelse med omstruktureringer og transaksjoner, inkludert verdsettelser i forbindelse med omstrukturering av eiendomsporteføljer.

Han har de siste årene også arbeidet mye med internprising og utarbeidelse av konserninterne avtaler både fra en skattemessig og en selskapsrettslig vinkling.