Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Gaute Andreas Tyberø

Advokat Stavanger

+47 970 20 784 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og konfliktsløsning innen fast eiendom, entrepriserett og offentlige anskaffelser

Aktuelle nyheter relatert til Gaute Andreas Tyberø:

Ny avgjørelse fra EU-domstolen om avvisning av tilbud som oppfyller kravspesifikasjonen, men som likevel ikke er «gode nok»

EU-domstolen har nylig uttalt seg om muligheten til å benytte en avvisningsregel hvor tilbud som ikke oppnår et spesifikt angitt minstenivå for poeng i forhold til et tildelingskriterium, blir avvist uten en vurdering av tilbudet i forhold til de øvrige tildelingskriteriene.

Bransjer

Fagområder

Gaute arbeider i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han bistår både offentlige og private aktører med rådgivining og konflikløsning i ulike prosjekter innen fast eiendom, entrepriserett og generell kontraktsrett.

Gaute er også en del av Kluge sin faggruppe for offentlige anskaffelser. Typiske rådgivningsoppdrag er bistand til utforming av konkurransegrunnlag, råd om gjennomføring av konkurranse og bistand ved klagebehandling. Han har også erfaring med å holde kurs om offentlige anskaffelser, prosedyreoppdrag for domstolene, så vel som klagebehandling for KOFA.

Gaute begynte å arbeide i Kluge i 2011. I tillegg til studier på Universitetet i Bergen har Gaute fullført en LL.M (Master of Laws) ved King's College i London. Han er godkjent sensor ved det juridiske fakultet på universitetet i Bergen. Han hadde en periode fra 2014 til 2016 permisjon fra Kluge for å arbeide som dommerfullmektig ved Jæren tingrett.