Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Gro Amdal

Partner Stavanger

+47 928 81 440 Last ned CV / Last ned vcard

Spesialist innenfor anskaffelsesrett; regelverket for offentlige anskaffelser i klassisk sektor og forsyningssektorene, samt alminnelig anbudsrett

Aktuelle nyheter relatert til Gro Amdal:

Offentlige oppdragsgivere kan holdes erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på anskaffelsesregelverket

EFTA-domstolen avsa 31. oktober i år dom i sak E-16/16 Fosen Linjen, som gjaldt krav om erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Ifølge EFTA-domstolen kan en offentlig oppdragsgiver holdes erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på anskaffelsesregelverket.

Nye forskriftsbestemmelser om miljø trer i kraft 1. mai 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har denne uken vedtatt en ny bestemmelse om miljø og klima ved offentlige anskaffelser, herunder en bestemmelse om 30 prosent vekt eller mer, ved bruk av miljø som tildelingskriterium.

Ny lov og forskrifter om offentlige anskaffelser vedtatt

Stortinget vedtok i juni 2016 ny lov om offentlige anskaffelser.

Statens vegvesen dømt for brudd på anskaffelsesregelverket - Ny avgjørelse om vesentlige forbehold

I Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 31. mars 2016 ble Statens vegvesen dømt for brudd på anskaffelsesregelverket. Avgjørelsen omhandler i hovedsak oppdragsgivers plikt til å avvise tilbud som inneholder vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. Dommen er utførlig om hvilke overveielser oppdragsgivere må foreta i vurderingen av om et tilbud inneholder forbehold.

Bransjer

Fagområder

Gro har mer enn 20 års erfaring med bistand vedrørende regelverket for offentlige anskaffelser, innenfor både forsyningssektorene og klassisk sektor. Hun har erfaring med bistand i alle faser av anskaffelsesprosessen, herunder vurdering av plassering i regelverket og unntaksbestemmelser, vurdering av anskaffelsesstrategi og handlingsalternativer, utforming av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, avvisningsspørsmål, gjennomføring av forhandlinger, utforming/kvalitetssikring av innstilling, tildelingsbeslutning og begrunnelse, samt håndtering av klagesaker.

Hun har siden 2011 vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og var deltaker i det Regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som har forfattet NOU 2014:4 om nye nasjonale anskaffelsesregler.

Gro har omfattende erfaring som foredragsholder innenfor anskaffelsesrett, både nasjonalt og internasjonalt.

Leder av Kluges faggruppe for offentlige anskaffelser.

Fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor offentlige anskaffelser:
«Gro Amdal leads the public procurement practice at Kluge Advokatfirma, receiving excellent feedback from clients. She is described by one as "a walking encyclopaedia: she gets the problems right away and understands what we need as a client. We avoided problems before they happened."»

Gro har også omfattende entrepriserettslig erfaring.