Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Halvor Haneborg Finne

Senioradvokat Oslo

+47 480 16 648 Last ned CV / Last ned vcard

Trygg rådgivning gjennom hele prosessen, særlig innenfor arbeidsrett og tvisteløsning

Aktuelle nyheter relatert til Halvor Haneborg Finne:

Regjeringen med forslag til endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven

Regjeringen kom den 5. april med en lovproposisjon (Prop 74 L) som følger opp Varslingsutvalgets utredning (NOU 2018:6). Her gjennomgås de viktigste endringsforslagene fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Høyesteretts dom i Skanska-saken – viktig avklaring om ansiennitetsprinsippet

Høyesterett avsa torsdag dom i den mye omtalte «Skanska-saken». Saken gjelder hvilken vekt en arbeidsgiver som er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO må legge på ansiennitet i en nedbemanning. Av hjemmesidene til LO og NHO kan det virke som begge parter vant saken. Det gjorde de ikke.

Høyesterett har avsagt dom i Norwegian-saken

Høyesterett avsa 12. desember dom i saken mellom Norwegian og selskapets piloter og kabinansatte. De ansatte vant ikke frem med sitt krav om at morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA var deres arbeidsgiver.

Ny lov om statsansatte trådte i kraft 1. juli 2017

Den 1. juli i år trådte lov om statsansatte («statsansatteloven») i kraft, samtidig som dagens tjenestemannslov ble opphevet. Den nye loven innebærer på noen områder en harmonisering med arbeidsmiljøloven, men er fortsatt en særlov for statens ansatte som går foran arbeidsmiljøloven.

Bransjer

Fagområder

Halvor bistår offentlige og private klienter innenfor fagområdet arbeidsrett, samt offentlig rett og generell kontraktsrett. Halvor har også erfaring fra domstolen og særlig kompetanse innenfor tvisteløsning/prosedyre, samt erfaring med strafferett/straffeprosess.