Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Halvor Haneborg Finne

Senioradvokat Oslo

+47 480 16 648 Last ned CV / Last ned vcard

Trygg rådgivning gjennom hele prosessen, særlig innenfor arbeidsrett og tvisteløsning

Aktuelle nyheter relatert til Halvor Haneborg Finne:

Høyesterett har avsagt dom i Norwegian-saken

Høyesterett avsa 12. desember dom i saken mellom Norwegian og selskapets piloter og kabinansatte. De ansatte vant ikke frem med sitt krav om at morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA var deres arbeidsgiver.

Ny lov om statsansatte trådte i kraft 1. juli 2017

Den 1. juli i år trådte lov om statsansatte («statsansatteloven») i kraft, samtidig som dagens tjenestemannslov ble opphevet. Den nye loven innebærer på noen områder en harmonisering med arbeidsmiljøloven, men er fortsatt en særlov for statens ansatte som går foran arbeidsmiljøloven.

De nye bestemmelsene om konkurranse - og kundeklausuler i arbeidsforhold: Vær oppmerksom på overgangsreglene!

Fra 1. januar 2017 risikerer arbeidsgivere å pådra seg betalingsforpliktelser også for konkurranseklausuler som er avtalt før reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A trådte i kraft. Dette har sammenheng med overgangsreglene. Arbeidsgivere bør derfor være nøye med å bringe eldre konkurranse- og kundeklausuler i samsvar med de nye bestemmelsene.

Bransjer

Fagområder

Halvor bistår offentlige og private klienter innenfor fagområdet arbeidsrett, samt offentlig rett og generell kontraktsrett. Halvor har også erfaring fra domstolen og særlig kompetanse innenfor tvisteløsning/prosedyre, samt erfaring med strafferett/straffeprosess.