Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Hanne Jahr Pedersen

Assosiert partner Oslo

+47 913 91 829 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk rådgivning og tett oppfølgning innen arbeidsrett, personvern, tvisteløsning og compliance

Aktuelle nyheter relatert til Hanne Jahr Pedersen:

Kluge i DN: I kø for å jobbe gratis

Dagens Næringsliv skriver i dag om at ulønnede praktikantstillinger («internships»), som frem til nå har vært et typisk amerikansk fenomen, er i ferd med å få fotfeste i Norge. Det er spesielt gründerbedrifter som benytter seg av dette. Assosiert partner i Kluge, Hanne Jahr Pedersen uttaler seg om «det nye arbeidslivet».

Er din virksomhet klar for den nye personvernforordningen?

Kluge har stor pågang fra både private og offentlige klienter om dagen når det gjelder ulike utfordringer knyttet til personvern. Klientene ønsker både mer kunnskap om regelverket samt bistand for å få på plass relevante interne retningslinjer for etterlevelse i egen virksomhet. Den nye personvernforordningen trer i kraft 25. mai 2018, og alle virksomheter bør før dette sette seg inn i hva regelverket vil bety for dem og vurdere nødvendige tiltak.

Ny dom fra Høyesterett – NTF og LO tapte striden om «havnemonopolet»

Det danskeide selskapet Holship AS (Holship) har siden 2013 kjempet mot Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og LO for retten til å benytte selskapets egne ansatte til å losse og laste skip ved Drammen havn. Høyesterett avsa nylig dom i saken, og flertallet gav Holship fullt medhold på alle punkter.

Ny dom fra Høyesterett – mulighet for å avslutte individuelt avtalte ordninger i kraft av styringsretten

I en nylig avsagt dom i Høyesterett var spørsmålet om Rygge kommune i kraft av styringsretten ensidig kunne avslutte en ordning som tidligere var avtalt med to ansatte lærere om at de skulle arbeide 80 prosent, men beholde full lønn som et ledd i kommunens seniorpolitikk.

Bransjer

Fagområder

Hanne arbeider hovedsaklig med arbeidsrett, personvern, tvisteløsning og prosedyre.

På det arbeidsrettslige området bistår Hanne norske og internasjonale klienter samt offentlige virksomheter løpende med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innenfor både den individuelle og kollektive arbeidsretten. Rådgivningen omfatter blant annet  ansettelse, oppsigelse, omstillings- og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelse, varslingssaker, arbeidstid, innleie, tariffspørsmål m.m.

Hanne har betydelig forhandlingserfaring, og god kunnskap om ulike tvisteløsningsmekanismer, og hun fører jevnlig saker for de alminnelige domstoler.

Hanne arbeider dessuten mye med personvernrettslige problemstillinger, og hun leder Kluges faggruppe for personvern. Innen dette fagområdet bistår Hanne med alt fra å implementere hele systemer for etterlevelse av personvernregelverket hos våre klienter, til enkeltbistand i forbindelse med ulike meldeskjemaer og søknader til Datatilsynet. Typiske arbeidsoppgaver er dessuten bistand i forbindelse med personvernklausuler i kommersielle kontrakter, utarbeidelse av databehandleravtaler, personvernerklæringer mv. Hanne har videre erfaring med ulike kontrolltiltak i arbeidslivet (GPS-sporing av yrkesbiler, kameraovervåkning på industrianlegg m.fl.), og hun bistår regelmessig ved virksomheters behov for å foreta innsyn i ansattes e-postkasser.

Hanne har videre erfaring med å lede granskinger, og hun har også kunnskap om utvikling av ulike compliance-programmer for virksomheter, for eksempel program for forebygging av korrupsjon i virksomheter.

Hanne holder jevnlig kurs innen fagfeltene arbeidsrett og personvern.

Tidligere har Hanne blant annet arbeidet som advokat ved konsernjuridisk avdeling i Norsk Gjenvinning-konsernet, som advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling, og som advokat i Norsk Industris arbeidslivsavdeling.