Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Hanne Olsen Kjellevold

Assosiert partner Bergen

+47 938 39 063 Last ned CV / Last ned vcard

Spesialist forsikringsrett med bred erfaring innen ansvarsforsikring

Aktuelle nyheter relatert til Hanne Olsen Kjellevold:

Webinar 3. april for Branns samarbeidspartnere – rettslige konsekvenser av koronakrisen

Koronakrisen skaper stor usikkerhet for bedriftene, og flere spørsmål står ubesvarte. Mange spør oss om hvilke rettigheter og forpliktelser bedriften har i denne situasjonen, og hvilket handlingsrom man har juridisk sett. Vi i Kluge ønsker å dele vår kunnskap om dette med andre samarbeidspartnere, og arrangerer webinar fredag 3. april om rettslige aspekter ved koronakrisen. Arrangementet er åpent, men primært rettet mot dem i bedriften som håndterer ledelse og administrasjon/HR.

Forsikring og koronautbrudd

Det er viktig at den enkelte bedrift vurderer egen forsikringsdekning i forhold til det stadig endrede risikobildet som har oppstått i lys av koronaviruset.

Rammes din virksomhet av koronaviruset?

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Kan din bedrifts tap som en følge av koronaviruset være dekket av forsikring?

Mange bedrifter har lidt tap eller frykter at bedriften vil lide tap som følge av koronautbruddet. Det kan være fornuftig å avklare om bedriften har forsikring som vil dekke tapet. Vi trekker her frem enkelte forsikringer som vi anser relevant i denne sammenheng. Her må en være oppmerksom på det kan være variasjoner i forsikringsvilkårene hos de ulike forsikringsselskapene som innebærer at det kan være ulik forsikringsdekning for samme type skade eller hendelse.

Bransjer

Fagområder

Hanne arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene fast eiendom, generelle kontraktsforhold og entreprise.

Hun har i flere år jobbet med ansvarsforsikring, og har bred erfaring med forhandling og tvisteløsning av ulike forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger knyttet til bedriftsansvar og profesjonsansvar. Hanne har også erfaring med utforming av forsikringsvilkår og forsikringsavtaler innen ansvarsforsikring.