Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Hans Ingvald Stensholdt

Partner Oslo

+47 907 37 211 Last ned CV / Last ned vcard

Løsningsorientert rådgivning ved restrukturering og finansielle utfordringer

Aktuelle nyheter relatert til Hans Ingvald Stensholdt:

Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte. Forsinkede børsregnskaper

Både Næringsdepartementet og Finanstilsynet hjelper selskapene med praktiske nødtiltak. Næringsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19. Finanstilsynet forklarer hvordan selskaper med børsnoterte aksjer og obligasjoner skal forholde seg om de ikke får regnskapene ferdig i tide.

Avleggelse av årsregnskap i aksjeselskaper i lys av Korona-restriksjoner

Korona-viruset skaper utvilsomt store utfordringer for gjennomføringen av driften og ledelsen av norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Begrensinger i reisevirksomhet, karantener og andre restriksjoner kan blant annet gjøre det utfordrende å avholde fysiske møter. En aktuell problemstilling i denne situasjonen er hvordan norske selskaper skal behandle og avlegge årsregnskap, og hvilken fleksibilitet lovverket gir i den forbindelse.

Rammes din virksomhet av koronaviruset?

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.

Bransjer

Fagområder

Hans Ingvald arbeider særlig med oppdrag innen selskapsrett, restrukturering og insolvens. Han har i tillegg bred erfaring med prosessoppdrag for norske domstoler og har møterett for Høyesterett.

Hans Ingvald er gjennom flere år rangert av det anerkjente ratingbyrået Chambers. 

Hans Ingvald har mer enn 10 års arbeidserfaring fra Advokatfirmaet Thommessen og Det Norske Veritas. Han har i perioden som advokat ytt løpende juridisk og strategisk rådgivning til finansinstitusjoner, selskaper og aksjonærer/eiere hva gjelder finansielle og driftsmessige utfordringer, med fokus på vurderinger av strukturelle og faktiske endringer av selskapets virksomhet med formål å sikre grunnlag for videre drift, alternativt verdisikring. Hans Ingvald bistår også selskaper, styrer og aksjonærer med løpende rådgivning i misligholdssituasjoner, herunder med fokus på styrets handlingsrom og ansvar.

Hans Ingvald har også kompetanse og erfaring innen pengekravsrett og garantirett, hvoretter han løpende bistår finansinstitusjoner og selskaper gjennom rådgivning og prosessoppdrag.