Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Hans Ingvald Stensholdt

Partner Oslo

+47 907 37 211 Last ned CV / Last ned vcard

Løsningsorientert rådgivning ved restrukturering og finansielle utfordringer

Aktuelle nyheter relatert til Hans Ingvald Stensholdt:

Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte. Forsinkede børsregnskaper

Både Næringsdepartementet og Finanstilsynet hjelper selskapene med praktiske nødtiltak. Næringsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19. Finanstilsynet forklarer hvordan selskaper med børsnoterte aksjer og obligasjoner skal forholde seg om de ikke får regnskapene ferdig i tide.

Avleggelse av årsregnskap i aksjeselskaper i lys av Korona-restriksjoner

Korona-viruset skaper utvilsomt store utfordringer for gjennomføringen av driften og ledelsen av norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Begrensinger i reisevirksomhet, karantener og andre restriksjoner kan blant annet gjøre det utfordrende å avholde fysiske møter. En aktuell problemstilling i denne situasjonen er hvordan norske selskaper skal behandle og avlegge årsregnskap, og hvilken fleksibilitet lovverket gir i den forbindelse.

Rammes din virksomhet av koronaviruset?

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.

Bransjer

Fagområder

Hans Ingvald arbeider særlig med oppdrag innen selskapsrett, restrukturering og insolvens. Han har i tillegg bred erfaring med prosessoppdrag for norske domstoler og har møterett for Høyesterett siden 2016.

Hans Ingvald bistår i en betydelig antall saker med internasjonal karakter. Han har siden 2013 vært rangert av Chambers innenfor fagområdene insolvens/restrukturering og de senere år også ranket i Legal 500.

Hans Ingvald har mer enn 15 års erfaring fra Thommessen, DNV GL og Kluge. Han har i perioden som advokat ytt løpende juridisk og strategisk rådgivning til finansinstitusjoner, selskaper og aksjonærer/eiere hva gjelder finansielle og driftsmessige utfordringer, med fokus på vurderinger av strukturelle og faktiske endringer av selskapets virksomhet med formål å sikre grunnlag for videre drift, alternativt verdisikring. Hans Ingvald bistår også selskaper, styrer og aksjonærer med løpende rådgivning i misligholdssituasjoner, herunder med fokus på styrets handlingsrom og ansvar.

Hans Ingvald har også kompetanse og erfaring innen pengekravsrett og garantirett, hvoretter han løpende bistår finansinstitusjoner og selskaper gjennom rådgivning og prosessoppdrag.