Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Harald S. Kobbe

Seniorpartner Bergen

+47 909 42 178 Last ned CV / Last ned vcard

Erfaren rådgiver med 35 års omfattende prosedyreerfaring

Aktuelle nyheter relatert til Harald S. Kobbe:

Kluge i Byggeindustrien: Satser på PRIME

På fredag ble det publisert en artikkel på nettsiden til Byggeindustrien, om bruk av PRIME (prosjektintegrert megling). Det dreier seg om to meget store kontrakter om utbygging/utvidelse av E6 fra Kolomoen til Moelv, begge totalentrepriser, mellom Nye Veier AS og hhv. BetonmastHæhre Anlegg AS og Veidekke Entreprenør AS.

Kluge i Estate: Slik gjorde bergensadvokatene det på siste Chambers-rangering

Estate skriver i dag om Chambers and Partners som er ute med rangeringene for 2016. Bergenserne er i fåtall, men noen har de funnet plass til.

Kluge i Dagsavisen: Ny justitiarius og veien videre

Høyesterett fremstår med endret fokus og endrete arbeidsoppgaver.

Bransjer

Fagområder

Harald er en erfaren rådgiver som også har 35 års prosedyreerfaring for domstolene. En betydelig del av denne erfaringen, særlig de siste 25 årene, knytter seg til kontraktsrettslige tvister. Emneområdet er omfattende og vidt; - fra gass og oljerelaterte installasjoner til havs og på landjorden til langsiktige avtaler om innleie av konsulenttjenester i IT-sektoren. Han prosederer saker for så vel de alminnelige domstolene, dvs. tingretter, lagmannsretter og Høyesterett, og for voldgiftsretter.

Ikke alle oppdrag ender i rettstvister, og Harald er kjent og respektert som en rådgiver og advokat som søker konstruktive minnelige løsninger. Kluge Advokatfirma AS/Harald bisto eksempelvis Kilden, Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, i alle faser i prosjektgjennomføringen, - fra kontrahering og kontraktsinngåelser, gjennom utføring av entreprisene og frem til sluttoppgjør. Prosjektet, som hadde en kostnadsramme på over 1 milliard NOK, ble avsluttet uten rettstvister.

Harald er også oppnevnt som voldgiftsdommer og engasjert mekler i en lang rekke saker. Konfidensialitet gjør detaljerte opplysninger ikke kan gis, men sakene omfatter ulike temaer så som oppføring og utvidelser av offentlige bygg, offshore konstruksjoner og leieforhold. Han har vært oppnevnt som leder av to voldgiftsretter av ICC i Paris, og er fast voldgiftsdommer i Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ tvisteløsning ved siden av at han er fast oppmann oppnevnt av Standard Norge for entreprisetvister etter NS 8505 mv.

Siden 2009 har han også ledet Byggebransjens Faglig Juridiske Råd som avgir uttalelser i fra 4 til 10 saker i året etter spørsmål fra en eller begge parter i en kontrakt.

Harald er en ofte benyttet foredragsholder om ulike emner særlig innen kontrakts- og entrepriserett samt tvisteløsning.

Harald har en rekke styreverv og andre verv, og er bl.a. vurdert av Chambers & Partners og Legal 500 til å være en av de beste entrepriserettsadvokatene i landet. Fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor prosedyre og eiendom og entreprise: "He is well informed on all matters of law, with very broad experience."