Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Henrik Nordling

Assosiert partner Oslo

+47 966 25 414 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og presis rådgivning innen alle sider av konkurranseretten med et internasjonalt perspektiv

Aktuelle nyheter relatert til Henrik Nordling:

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Statsstøtte og koronaviruset | Kommisjonen vedtar midlertidig krisepakke

Koronautbruddet skaper store utfordringer i den globale økonomien. En aktuell problemstilling er hvordan det offentlige best kan ivareta bedrifter som er hardt rammet av tiltakene som gjennomføres for å stanse utbruddet. Nylig vedtok EU-Kommisjonen et midlertidig rammeverk for å sørge for at medlemslandene har mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Rammes din virksomhet av koronaviruset?

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Mulig tilpasning av statsstøtteregelverket for å imøtese de økonomiske følgekonsekvensene av koronaviruset

Det vies mye oppmerksomhet til hvilke økonomiske tiltak som kan eller bør iverksettes for å begrense de negative ringvirkningene av koronaviruset, både i EØS og her i Norge. Flere løsninger til antatte finansierings- og likviditetsutfordringer er kommet frem i media. For eksempel at myndighetene skal være mer fleksible iht. innkreving av en rekke offentlige gebyrer og skatter. Eller at det offentlige rett og slett må gå inn med kapital i utsatte foretak eller næringer gjennom kriselån eller tilskudd.

Bransjer

Fagområder

Henrik har i flere år arbeidet med omfattende konkurranserettssaker både i Norge og internasjonalt. Han bistår bl.a. med løpende konkurranserettslig rådgivning og håndtering av konkurranserettslige prosesser. Henrik har vært involvert i en rekke toneangivende saker foran konkurransemyndighetene i Norge, Frankrike, Belgia samt EU-Kommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan, EU-domstolen og EFTA-domstolen. Han har også bred erfaring med EU/EØS-rett, herunder statsstøtte og spørsmål knyttet til etablerings- og tjenesteytelsesfriheten.

Henrik har norsk og fransk advokatbevilling og har tidligere jobbet i ledende advokatfirmaer i Norge, Frankrike og Belgia. Han er i flere år utnevnt som «Future Leader» innenfor konkurranserett av Who's Who Legal og er utpekt som «Next Generation Lawyer» i Legal500.