Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ida Grøstad

Senioradvokat Oslo

+47 997 77 565 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og praktisk rådgivning innen tvisteløsning, arbeidsrett og skatterett

Aktuelle nyheter relatert til Ida Grøstad:

Søkelys på kameraovervåking – ulovlig overvåking kan koste dyrt

Vi opplever en økende mengde henvendelser om hvordan lovlig kameraovervåking kan gjennomføres. Hvis du ikke allerede har gjort det, er det fornuftig å ta en ekstra runde for å se om din virksomhet etterlever krav i lov og forskrift.

Enighet om endring av avbruddsperioden ved permittering

LO og NHO har blitt enige om en utvidelse av avbruddsperioden ved permittering. Denne endringen i permitteringsregelverket vil kunne få stor betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Forhåpentligvis vil endringen også kunne forenkle gjenåpningen av samfunnet.

Seksuell trakassering – dette er arbeidsgivers plikter

Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Seksuell trakassering kan forekomme i alle virksomheter hvor mennesker samhandler, og det er derfor viktig at arbeidsgiver er bevisst dette problemet og sine forpliktelser. Hvis arbeidsgiver ikke oppfyller sine plikter i denne forbindelse, vil det kunne medføre et erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Har du behov for å få teknisk personell inn i Norge? Nå kan du søke om tillatelse til å innhente slikt personell fra utlandet

Fra og med lørdag 20. februar åpnet Regjeringen opp for en ny ordning, der arbeidsgivere og oppdragsgivere kan søke om forhåndsgodkjenning av innreise for utenlandsk teknisk personell.

Bransjer

Fagområder

Ida avsluttet sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo våren 2013. Hun skrev masteroppgave innen skatt og menneskerettigheter. Masteroppgaven hadde tittelen «NOKUS-reglenes forenlighet med EMK 1. tilleggsprotokoll artikkel 1» og var en analyse av hvorvidt skattereglene for norske deltakere i norskkontrollerte selskaper og innretninger hjemmehørende i lavskatteland var forenelig med EMKs vern om eiendomsretten.

Ida jobber bredt innen firmaets avdeling for offentlig sektor, og jobber blant annet med arbeidsrett, kontraktsrett, offentlighetsloven, forvaltningsrett, skatterett, selskapsrett, prosedyre og tvisteløsning. Hun bistår både offentlige og private aktører.