Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ida Grøstad

Senioradvokat Oslo

+47 997 77 565 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og praktisk rådgivning innen tvisteløsning, arbeidsrett og skatterett

Ida avsluttet sin master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo våren 2013. Hun skrev masteroppgave innen skatt og menneskerettigheter. Masteroppgaven hadde tittelen «NOKUS-reglenes forenlighet med EMK 1. tilleggsprotokoll artikkel 1» og var en analyse av hvorvidt skattereglene for norske deltakere i norskkontrollerte selskaper og innretninger hjemmehørende i lavskatteland var forenelig med EMKs vern om eiendomsretten.

Ida jobber bredt innen firmaets avdeling for offentlig sektor, og jobber blant annet med arbeidsrett, kontraktsrett, offentlighetsloven, forvaltningsrett, skatterett, selskapsrett, prosedyre og tvisteløsning. Hun bistår både offentlige og private aktører.