Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ingeborg Charlotte Ousdal

Advokatfullmektig Stavanger

+47 482 39 518 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk rettet bistand innenfor IPR og kontrakt

Ingeborg begynte som advokatfullmektig i Kluge i august 2020, og er tilknyttet firmaets avdeling for industri handel og finans. Hun arbeider hovedsakelig med immaterialrett, arbeidsrett og kontraktsrettslige problemstillinger.

Under studietiden ved juridisk fakultet i Oslo spesialiserte hun seg særlig innen IPR, herunder patentrett, varemerkerett og opphavsrett. Masteroppgaven skrev Ingeborg innen IPR, og tittel for oppgaven var: «Parodier på varemerker – varemerkerettens forhold til opphavsrettens parodibegrep, sett i lys av hensynet til ytringsfrihet».