Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ingrid Skaanes Sørensen

Assosiert partner Oslo

+47 908 85 266 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innen eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold samt tjenestepensjon

Bransjer

Fagområder

Ingrid har bred erfaring og kompetanse innenfor rettsområdene fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, og generell kontraktsrett. Hun bistår flere av landets største eiendomsutviklere, entreprenører og arkitekter/rådgivere, samt kommuner, fylkeskommuner og privatpersoner med spørsmål knyttet til utvikling og forvaltning av eiendom, så som utarbeidelse av arealplaner og utbyggingsavtaler, bygge- og dispensasjonssøknader, klager, matrikulering, seksjonering og jordskifte (urbant), kjøp/salg og leie, samt tomtefeste, overskjøting, tinglysning mv. Hun har utarbeidet mal for utbyggingsavtaler for Kommunal- og regionaldepartementet, jf. Vedlegg 2 til departementets «Veileder om utbyggingsavtaler», og standard utbyggingsavtaler for EBA og BNL. Som medlem av styret i ROM Eiendom AS gjennom 12 år, har hun ervervet bred kompetanse innen eiendomsforvaltning og - utvikling i offentlig eid eiendomsselskap.

Ingrid har også bred erfaring og kompetanse innen pensjonsrett og har i en årrekke ytt bistand til pensjonskasser, arbeidsgivere og enkeltpersoner i forbindelse med utarbeidelse og fortolkning av pensjonsavtaler, -kollektive og individuelle, samt utredning av kompliserte pensjonsrettslige problemstillinger.