Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ingvild Stjernen

Senioradvokat Oslo

+47 401 72 821 Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom og entreprise

Ingvild jobber i Kluges avdeling for fast eiendom og entreprise.

Ingvild har bred erfaring med å forhindre og løse kommersielle tvister, i og utenfor rettsprosesser.

Som dommerfullmektig opptrådte hun som rettsmekler og jobbet også med midlertid sikring, konkurs, tvangsfullbyrdelse og straffesaker.

Ingvild har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en LLM-grad i Corporate and Commercial Law fra Universitetet i Auckland. Hun har også tidligere vært sensor ved Universitetet i Bergen og har vært praktikant ved Headquarters of the Secretariat of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce i Paris.