Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Isabell Fjetland*

Advokat Oslo

+47 932 84 321 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv, grundig og løsningsorientert bistand innen prosedyre, EU-rett og offentlige anskaffelser

Aktuelle nyheter relatert til Isabell Fjetland*:

Vilkårene for erstatningsansvar for fortjenestetapet ved brudd på anskaffelsesregelverket - Frostating lagmannsretts avgjørelse (LF-2015-187242)

EFTA-domstolen avga den 31. oktober i fjor en meget omdiskutert rådgivende uttalelse om vilkårene for erstatning ved brudd på anskaffelsesregelverket der det bl.a. konkluderes med at et enkelt brudd på regelverket om anskaffelser i seg selv vil være ansvarsbetingende. 2. mars 2018 avsa Frostating lagmannsrett dom i den underliggende erstatningssaken. I avgjørelsen legger lagmannsretten til grunn at den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen sammenholdt med det øvrige rettskildebildet ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å fravike vilkårene som Høyesterett har oppstilt for erstatning av den positive kontraktsinteresse.

Ny lov og forskrifter om offentlige anskaffelser vedtatt

Stortinget vedtok i juni 2016 ny lov om offentlige anskaffelser.

Bransjer

Fagområder

*Permisjon