Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Iselin Kaus

Advokatfullmektig Oslo

+47 979 74 610 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen entreprise- og kontraktsrett

Aktuelle nyheter relatert til Iselin Kaus:

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i mars 2021

Her kan du lese om utvalgte entrepriserettslige avgjørelser som er publisert i mars 2021. I denne perioden har vi fått fire avgjørelser fra lagmannsrettene. Den første – fra Borgarting –illustrerer at det også i avtaler mellom profesjonelle parter vil innvirke på risikofordeling og opplysningsplikt om én av partene har særlig kjennskap til det aktuelle livsområdet. Den andre illustrerer betydningen av partenes konkludente atferd og kommunikasjon med hensyn til krav om vederlagsjustering, og den tredje har nyttige kommentarer med hensyn til funksjonsfordelingen mellom partene i en entreprisekontrakt. Videre har vi tatt med en avgjørelse fra Agder lagmannsrett, gjeldende adgangen til å fremme erstatningskrav for kontraktsbrudd direkte overfor styreleder i et entreprenørselskap.

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i fjerde kvartal 2020

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Dette nyhetsbrevet har derfor som hensikt å holde enhver som er interessert oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett.

Bransjer

Iselin er tilknyttet Kluges avdeling for eiendom og entreprise, hvor hun bistår med tvisteløsning og rådgivning innen entrepriserett og alminnelig kontraktsrett.

Iselin har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Underveis i studiene har hun jobbet som vitenskapelig assistent ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, og ved Institutt for Privatrett hvor hun skrev masteroppgave med tittelen «Vederlag som sanksjon ved uhjemlet bruk av en annens ting eller immaterialrettighet».