Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Jan Magne Isaksen

Partner Bergen

+47 920 64 007 Last ned CV / Last ned vcard

Resultatorientert og kommersiell prosedyreadvokat med særlig erfaring innen kontraktsrett, entreprise, fast eiendom, arbeidsrett og selskapsrett

Aktuelle nyheter relatert til Jan Magne Isaksen:

Kommersielle tvister – voldgift eller domstolsbehandling?

En betydelig andel av næringslivets kontrakter inneholder voldgiftsklausuler. Det er flere grunner til at partene ofte velger voldgift, men en hovedgrunn synes å være et ønske om sikkerhet for dommere med tilstrekkelig spesialkompetanse. De siste årene har flere større domstoler igangsatt prosjekter med økt spesialisering. Målet er at domstolene skal være et reelt alternativ til voldgift i kommersielle tvister. Utviklingen med økt spesialisering er fulgt opp i Domstolkommisjonens rapport fra 2020. Samtidig er også voldgift i utvikling, særlig i form av økt institusjonalisering. Samlet sett gir dette konkurransen om de kommersielle tvistene fornyet aktualitet.

Kluge i Estate Vest | Styrker transaksjonsteamet i Bergen

Kluge har på noen få måneder styrket laget med fem nye advokater ved bergenskontoret, med særlig satsing på eiendomstransaksjoner. Med dette har Kluge nå etablert et av de sterkeste juridiske eiendomsmiljøene i Bergen.

Kluge styrker vårt Bergenskontor

Vi er glade for å ønske Jan Magne Isaksen og Reidar Espeland Mowatt velkommen til vårt kontor i Bergen. Jan Magne vil være en del av vårt prosedyreteam, og inngå i vår avdeling for Eiendom og entreprise. Reidar starter som senioradvokat og vil tilføre verdifull kompetanse innen selskapsrett og transaksjoner i vår avdeling for Industri, handel og finans.

Bransjer

Fagområder

Jan Magne bistår klienter med kommersiell tvisteløsning innenfor ulike rettsområder, og har ført en rekke store saker for tingrett og lagmannsrett, både alene og som del av et større team. Han har også hatt prøvesak for Høyesterett. Foruten bred erfaring fra alminnelige tvistesaker, har han regelmessig bistått i saker om tvangsfullbyrdelse, bevissikring, midlertidig forføyning og arrest.

Jan Magne har særskilt erfaring med tvistesaker som omhandler personlig erstatningsansvar etter aksjeloven kapittel 17 (erstatningsansvar for daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier), hvor Jan Magne regelmessig prosederer denne typen tvistesaker for domstolene.

I tillegg til tvisteløsning og prosess driver Jan Magne med løpende rådgivning til klienter innenfor ulike bransjer og fagområder, særlig relatert til kontrakts-, selskaps- og entrepriserettslige problemstillinger.

Jan Magne er også en populær foredragsholder, og holder regelmessig foredrag for bedrifter, klienter og studenter, særlig innenfor temaene styreansvar, sivilprosess, bevissikring og prosedyre.