Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Johan Svedberg

Partner Oslo

+47 905 94 980 Last ned CV / Last ned vcard

Transaksjonsadvokat med bred erfaring fra Norge og internasjonalt

Aktuelle nyheter relatert til Johan Svedberg:

Ny veileder om publisering av innsideinformasjon ved fysisk krafthandel

I juni i år publiserte Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) en ny veileder som skal hjelpe aktørene i kraftmarkedet å vurdere hva slags informasjon som er innsideinformasjon etter reglene om markedsadferd. Veilederen er basert på en ekstern rapport utarbeidet av DNV GL på oppdrag for RME. Veilederen tar for seg 17 tenkte tilfeller, og gir anvisning om hvordan disse skal vurderes opp imot de sentrale kriteriene for hva som utgjør innsideinformasjon. I denne artikkelen knytter vi noen overordnede refleksjoner til denne veilederen, og gir en oppsummering av hva vi oppfatter er de viktigste generelle prinsippene som kommer til uttrykk i veilederen.

Bransjer

Fagområder

Johan arbeider med juridisk og strategisk rådgivning og utarbeidelse av kontrakter i transaksjoner, fusjoner og fisjoner, hovedsakelig mot private equity og industrielle klienter.

Han har betydelig erfaring med M&A, selskapsrett, kapitalmarkedsjus, finansiering, restrukturering, omstilling, generell kontraktsrett, arbeidsrett, samt internasjonal olje- og gass og fiskeriregulatorisk jus.