Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Johanne Langaas*

Advokat Oslo

+47 936 33 773 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og konfliktløsning med fokus på alle stadier i prosessen, særlig innenfor bygg- og entreprise og offentlige anskaffelser

Bygg- og entrepriserett, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Johanne arbeider i firmaets avdeling for bygg og entreprise og er også med i firmaets faggruppe for offentlige anskaffelser.

Johanne avsluttet sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2011. Det siste året var Johanne ansatt som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett.  Johanne har i tillegg fordypning i EU-rettslige fag fra University of Westminster i London, samt en LL.M. grad (Master of Laws) fra Columbia University i New York fra 2015. Der fordypet hun seg bl.a. i internasjonal rett og forhandlingsteknikk.

Johanne har bred erfaring innenfor både rådgivning og tvisteløsning, og har prosedert en rekke saker for domstolene. Johanne bistår både offentlige og private aktører i forbindelse med gjennomføringen av bygg- og anleggskontrakter, herunder krav om endringer, sluttoppgjør, og misligholdsanksjoner. I tillegg bistår Johanne både oppdragsgivere og leverandører ved alle sider av offentlige anskaffelser. Typiske rådgivningsoppdrag er bistand til utforming av konkurransegrunnlag, råd om gjennomføring av konkurranse og bistand ved klagebehandling og tvist i domstolene. Hun har prosedert flere rettssaker innenfor offentlige anskaffelser, både midlertidige forføyninger og/eller saker med krav om erstatning etter avsluttet konkurranse. Hun har også deltatt i forliksmekling og klagebehandling for KOFA.

Johanne holder også jevnlig kurs for klienter og ikke-jurister som jobber med offentlige anskaffelser.

*Permisjon