Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Karoline Hjelmtvedt Rohde

Advokatfullmektig Oslo

+47 988 26 893 Last ned CV / Last ned vcard

Bistand innenfor generell EU/EØS-rett, statsstøtte og konkurranserett

Aktuelle nyheter relatert til Karoline Hjelmtvedt Rohde:

Konkurranserett – flere interessante, nye avgjørelser nasjonalt og i EU

Flere ferske avgjørelser viser at både Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen stadig slår hardere ned på konkurranserettsbrudd. Samtidig viser praksis fra Norge at gebyrene gjerne reduseres når sakene prøves på nytt.

Ny dom fra Høyesterett – bør fortsatt utvise stor varsomhet ved samarbeid om tilbud

Mange bransjer, blant annet bygg- og anlegg, preges av stadig større prosjekter. Samarbeid mellom tilbyderne er ofte hensiktsmessig og nødvendig. Samtidig har Konkurransetilsynet de siste årene både gjennom retningslinjer og praksis gitt uttrykk for en lav terskel for å konstatere overtredelse av konkurransereglene ved denne typen samarbeid. Høyesteretts dom i den såkalte Ski/Follo Taxi-saken gir støtte til tilsynets strenge praksis. Saken har relevans for alle markedsaktører som samarbeider ved utførelse av prosjekter – uavhengig av bransje.

ECLR

I det anerkjente tidsskriftet European Competition Law Review er Karoline Hjelmtvedts artikkel «The decentralisation of enforcement of EU/EEA competition law» publisert.

Bransjer

Fagområder

Karoline er tilknyttet Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun jobber hovedsakelig med generell EU/EØS-rett, statsstøtte og konkurranserett.

Karoline har en Master of Laws (LL.M) fra London med tema innenfor EU-konkurranserett med tittelen «Horizontal Co-operation between members of Symbol Groups». Karoline har også studert internasjonal rett og EU-rett ved The Hague University of Applied Sciences, hvor hun spesialiserte seg innenfor de fire friheter og konkurranserett. Hun ble uteksaminert Summa Cum Laude, og gikk også ut som Valedictorian (høyest karaktergjennomsnitt for sitt kull). Karoline har videre kompetanse innenfor engelsk rett ved gjennomført Legal Practice Course og Graduate Diploma in Law (Bachelorgrad). I tillegg har hun en Bachelorgrad innenfor internasjonale relasjoner fra Queen Mary University of London.

Karoline utga artikkelen «The decentralization of enforcement of EU/EEA competition law» publisert i European Competition Law Review utgave 2 2017.

Våren 2016 var Karoline praktikant i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun var tilknyttet seksjon for konkurransepolitikk i Konkurransepolitisk avdeling, og arbeidet med implementering av direktiv 2014/104/EU om private erstatningskrav ved brudd på konkurransereglene.