Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Karoline Hjelmtvedt*

Juridisk medarbeider Oslo

+47 988 26 893 Last ned CV / Last ned vcard

Bistand innenfor EU/EØS-rett, med særlig fokus på statsstøtte og konkurranserett

Aktuelle nyheter relatert til Karoline Hjelmtvedt*:

Ny dom fra Høyesterett – bør fortsatt utvise stor varsomhet ved samarbeid om tilbud

Mange bransjer, blant annet bygg- og anlegg, preges av stadig større prosjekter. Samarbeid mellom tilbyderne er ofte hensiktsmessig og nødvendig. Samtidig har Konkurransetilsynet de siste årene både gjennom retningslinjer og praksis gitt uttrykk for en lav terskel for å konstatere overtredelse av konkurransereglene ved denne typen samarbeid. Høyesteretts dom i den såkalte Ski/Follo Taxi-saken gir støtte til tilsynets strenge praksis. Saken har relevans for alle markedsaktører som samarbeider ved utførelse av prosjekter – uavhengig av bransje.

ECLR

I det anerkjente tidsskriftet European Competition Law Review er Karoline Hjelmtvedts artikkel «The decentralisation of enforcement of EU/EEA competition law» publisert.

Bransjer

Fagområder

Karoline er tilknyttet Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun jobber hovedsakelig med generell EU/EØS-rett, statsstøtte, og konkurranserett.

Karoline har studert internasjonal rett- og EU-rett ved The Hague University of Applied Sciences, hvor hun spesialiserte seg innenfor de fire friheter og konkurranserett. Hun skrev oppgave med tema innenfor EU-konkurranserett med tittelen «Decentralization of Enforcement of EU/EEA Competition law». Karoline ble uteksaminert Summa Cum Laude. I tillegg har hun en Bachelorgrad innenfor internasjonale relasjoner fra Queen Mary University of London.

Våren 2016 var Karoline praktikant i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun var tilknyttet seksjon for konkurransepolitikk i Konkurransepolitisk avdeling, og arbeidet med implementering av direktiv 2014/104/EU om private erstatningskrav ved brudd på konkurransereglene.

*Permisjon