Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kjetil Synsvoll Sangolt

Senioradvokat Bergen

+47 416 47 389 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgjeving og tvisteløysing i saker som gjeld entreprise, fast eigedom og offentlege innkjøp

Aktuelle nyheter relatert til Kjetil Synsvoll Sangolt:

Kluge i Estate: Omtale av boken "Byggherreforskriften"

Estate omtaler i dag boken som skal få ned antall dødsfall i byggeindustrien. Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så stor i bygg- og anleggsbransjen, som i andre bransjer.

Aktuell fagbok: Byggherreforskriften med kommentarer

Byggherreforskriften pålegger byggherrer, prosjekterende, rådgivere og utførende omfattende forpliktelser. Med unntak av forbrukertilfellene er regelverket sentralt i tilnærmet ethvert bygge- og anleggsprosjekt.

Bransjer

Fagområder

Kjetil fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2012. Under studiet arbeidet Kjetil som arbeidsgruppeleder for yngre studenter.

Kjetil har arbeidet i Kluge siden 2012, og arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, fast eiendom og generelle kontraktsforhold. Kjetil har inngående kjennskap til standardkontrakter innenfor entreprise- og rådgivningsoppdrag, og har erfaring med alle typer entreprisemodeller.

Kjetil har prosedyreerfaring fra både alminnelige domstoler og voldgift, og betydelig med erfaring fra mekling og forhandlinger. Han representerer jevnlig både byggherrer, entreprenører og rådgivere både i forkant av prosjekter, underveis, og ved eventuell etterfølgende tvisteløsning.

Kjetil holder løpende en del kurs, særlig for ulike aktører i byggebransjen, og er medforfatter på en bok om byggherreforskriften.