Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Knut Hausken Magnussen

Senioradvokat Bergen

+47 922 53 547 Last ned CV / Last ned vcard

God og praktisk rådgivning i forbindelse med kontrakter relatert til shipping og olje- og gass industrien

Aktuelle nyheter relatert til Knut Hausken Magnussen:

Adgangen til å fremme direktekrav på ulovfestet grunnlag etter ny høyesterettsdom

I en ny dom avsagt 27. november 2018 (HR-2018-2256-A) har Høyesterett tatt stilling til om det er adgang til å fremme direktekrav uten hjemmel i lov eller avtale. Dommen oppsummerer rettstilstanden og gjennomgår rettskildene om ulovfestet direktekravsrett. Den gir også en viss presisering av den ulovfestede direktekravsregelen. Dommen kan også ha betydning for vurderingen av tilsvarende krav i andre avtaleforhold, samt for anvendelsen av mer forenklede entreprisestandarder.

Ny avgjørelse fra Høyesterett vedrørende aksjeeiernes ansvar etter avvikling / oppløsning av et aksjeselskap

I en ny dom fra Høyesterett (HR-2018-1983-A) har Høyesterett klargjort at den objektive ansvarsregelen i aksjelovens § 16-12 får anvendelse på alle utdelinger til aksjeeierne etter utløpet av seksukersfristen i aksjelovens § 16-4. Dommen har praktisk betydning for aksjeeiere som vurderer avvikling eller oppløsning av et aksjeselskap.

Ikke krav om åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd, eller ved fusjon og fisjon

Med virkning fra 1. januar 2018 ble aksjelovens § 2-8 og § 13-6 nr. 7 opphevet.* Endringene innebærer at det ikke lenger er krav om åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd, eller ved fusjon og fisjon.

Bransjer

Fagområder

Knut er tilknyttet Kluges avdeling for industri, handel og finans. Han arbeider hovedsakelig med kontrakts- og selskapsrett.

Knut har LLM (Master of Laws) fra King's College London, og har arbeidet mye med kontrakter på engelsk. Knut har de siste årene blant annet bistått i forbindelse med flere transaksjoner/oppkjøp, internasjonale tvister innen skipsbygging og forhandling av kontraktsvilkår.