Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kristin Bjørlo Moe

Advokat Bergen

+47 901 65 141 Last ned CV / Last ned vcard

Juridisk bistand innenfor en rekke forretningsjuridiske rettsområder, med et særlig fokus på arbeidsrett

Aktuelle nyheter relatert til Kristin Bjørlo Moe:

Koronasituasjonen er i bedring, og mange virksomheter vil ha de ansatte tilbake på kontoret. Hva nå?

Når verden nå gradvis normaliseres, ser stadig flere arbeidsgivere et behov for å få sine ansatte bort fra hjemmekontoret og tilbake på arbeidsplassen. Problemstillingen som flere opplever er imidlertid at enkelte ansatte motsetter seg dette, og fortsatt ønsker å benytte seg av hjemmekontor. Kan arbeidstaker kreve å få bli hjemme?

Noen ansatte tjener jo på kompetansekrav

Høyesterett har slått fast at ansiennitet ikke kan karakteriseres som en «hovedregel», og at andre kriterier som kompetanse og dyktighet kan få avgjørende vekt ved nedbemanning. I lys av mediedebatten de siste dagene kan det likevel fremstå som at både NHO og LO vant frem med sine synspunkter.

Brexit kan få konsekvenser for virksomheter som overfører personopplysninger til og fra Storbritannia

Det er fullt kaos i Storbritannia, og foreløpig ikke avklart om, og eventuelt på hvilken måte, Brexit vil gjennomføres. Dette kan medføre utfordringer for norske virksomheter som overfører personopplysninger til Storbritannia, og det kan være nødvendig å gjøre noen forberedende grep i den forbindelse allerede nå.

Bransjer

Fagområder

Kristin er tilknyttet Kluges avdeling for arbeidsliv og offentlig sektor, og jobber særlig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett. I tillegg er hun med i faggruppen for fast eiendom.

Kristin har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har tatt spesialemner ved Universidad Pontificia Comillas i Madrid og CBL International Oxford Summer Law School. Her har hun blant annet spesialisert seg innen folkerett, internasjonal kontraktsrett, internasjonal privatrett (lovvalgsregler) og voldgift. Kristin skrev masteravhandling innenfor fagområdet internasjonal strafferett, med fokus på den rettslige adgangen til ansvarliggjøring av forretningsaktører for internasjonale forbrytelser.