Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kristine Møse

Senioradvokat Oslo

+47 959 36 087 Last ned CV / Last ned vcard

Bistand på en rekke rettsområder, særlig innen tvisteløsning og prosedyre

Aktuelle nyheter relatert til Kristine Møse:

Kluge involvert i ny NOU med forslag om endring av bustadoppføringslovas garantiregler

Et utvalg nedsatt for å evaluere garantireglene i bustadoppføringslova avga sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 27. juni 2016.

Forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

Nærings- og fiskeridepartementet har utformet forslag til endring av lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter, som gjennomfører EUs tre nye anskaffelsesdirektiver. Høringsfristen er satt til 17. juni 2015, og departementet tar sikte på å gjennomføre direktivene i norsk rett innen våren 2016.

Bransjer

Fagområder

Kristine er ansatt i Kluges avdeling Industri, handel og finans. Hun arbeider bredt med tvisteløsning og prosedyre innen en rekke rettsområder. Kristine har også vært sekretær for et lovutvalg om bustadoppføringslova nedsatt av Justisdepartementet, samt arbeidet som dommerfullmektig i Follo tingrett.

Kristine fullførte sin mastergrad i juss ved Universitetet i Oslo juni 2014. Som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett skrev hun avhandling om EØS-rett og utlendingsrett. Under studiet arbeidet Kristine hos Sivilombudsmannen, særlig med offentlighet og tilsettinger i stat og kommune.