Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Lars Aamdal

Advokat Oslo

+47 936 18 552 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk rådgivning og tvisteløsning innen bygg- og anleggsbransjen

Lars arbeider i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Han bistår private og offentlige klienter i bygg- og anleggsbransjen innen rettsområdene entrepriserett og offentlige anskaffelser. Bistanden omfatter blant annet utarbeidelse av kontraktsmaler, forhandlinger og tvisteløsning under gjennomføringen av bygg- og anleggsprosjekter og i forbindelse med sluttoppgjør.

Han har særlig erfaring med krav om tilleggsvederlag, plunder og heft-krav, fristforlengelser og mangelskrav i større prosjekter. Lars har god kjennskap til standardkontraktene som benyttes i entreprise- og rådgivningsoppdrag. Han har representert byggherrer, rådgivere og entreprenører i flere større tvistesaker, og har prosedyreerfaring fra både ordinære domstoler og voldgift. Lars har også vært dommerfullmektig i Sandefjord tingrett, som har gitt ham verdifull erfaring med rettsprosesser.