Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Lars Joar Schöffel

Advokatfullmektig Oslo

+47 954 49 008 Last ned CV / Last ned vcard

Bistand innen skatterett, selskapsrett og transaksjoner

Aktuelle nyheter relatert til Lars Joar Schöffel:

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble fremlagt i dag, 12. mai 2020. Revidert nasjonalbudsjett er naturlig nok preget av midlertidige tiltak i tilknytning til virusutbruddet, men inneholder også en rekke endringer og forslag uten direkte tilknytning til covid-19.

Fisjon med etterfølgende aksjesalg utenfor gjennomskjæringsfare

I forarbeidene til lovfestingen av den ulovfestede omgåelsesnormen er det skapt usikkerhet om fisjon med etterfølgende aksjesalg vil være gjenstand for gjennomskjæring. Finanskomiteen har nå i sin innstilling av 22.oktober 2019 presisert at lovfestingen ikke vil innebære noen endring på dette punkt ref. Innst. 24 L (2019-2020).

Statsbudsjettet 2020 | Kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 ble fremlagt i dag, 7. oktober 2019. Årets statsbudsjett innebærer ingen vesentlige endringer verken på skatte- eller merverdiavgiftsområdet. Skattesatsen på alminnelig inntekt forblir uendret på 22%.

Bransjer

Fagområder

Lars Joar er tilknyttet Kluges avdeling for Industri, handel og finans. Han jobber hovedsakelig med skatterett, selskapsrett og transaksjoner.

Lars Joar har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, og en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har spesialisert seg innen skatterett, og skrev sin masteroppgave om internprising i skatteretten, med tittelen "Tilsidesettelse av skjønnet i sktl. § 13-1(3)".