Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Linn Hoel Ringvoll*

Assosiert partner Oslo

+47 951 10 323 Last ned CV / Last ned vcard

Utforming av internasjonale kontrakter og sikring av krav over landegrensene

Aktuelle nyheter relatert til Linn Hoel Ringvoll*:

Kluge bidrar i publikasjonen ICLG

Assosiert partner Linn Hoel Ringvoll og partner Snorre Haukali har skrevet det norske kapittelet om prosjektfinansiering i publikasjonen Global Legal Group 2018.

Kluge i DN: Vik får tilbake Confirmit-aksjene

Borgarting lagmannsrett opphevet i går namsfogdens beslutning av 31. mai 2016 og Oslo byfogdembetes kjennelse av 21. desember 2016. Erik Martin Vik vil få tilbake eierskap og kontroll over aksjene i it-selskapet Confirmit, som storbanken Deutsche Bank tok utleggspant i. Kluge representerer Erik Martin Vik i saken, ved assosiert partner Hans Ingvald Stensholdt og Linn Hoel Ringvoll.

Bransjer

Fagområder

"Kluge har på en tydelig og sømløs måte understøttet vår anskaffelse og gitt faglig tyngde på et nytt anskaffelsesområde for Bærum kommune. Vi betrakter salæret som en grunnlagsinvestering i en god rammeavtale."
Christian Sørbye Larsen, Spesialrådgiver Bærum Kommune

Linn jobber med oppdrag innenfor finansiering, selskapsrett og internasjonal privatrett. Hun har særlig erfaring med finansiering av kapitalkrevende eiendeler som skip, ROVer og helikoptre. 

Linn har lang erfaring med håndtering av større internasjonale finansieringsprosjekter, herunder prosjektgjennomføring og oppfølgning av advokater i andre jurisdiksjoner i forbindelse med lokale sikkerheter. En stor del av hennes arbeidsoppgaver består i å strukturere låne- og sikkerhetspakker, utforme låne- og sikkerhetsdokumentasjon og å bistå med dokumenthåndteringen og det praktiske i forbindelse med låneutbetaling. Hun har i en årrekke bistått både kommersielle banker og eksportfinansieringsinstitusjoner på dette området, og har også erfaring med lån fra EIB og NIB og lån til kommunale enheter. I tillegg til ordinære kommersielle selskaps- og asset-finansieringer har hun erfaring med finansiering av ferger både i og utenfor Norge der inntektsstrømmen er knyttet til subsidier og andre ordninger som involverer offentlig myndighet. Hun har god kjennskap til LMAs standardavtaler og – klausuler, ulike kombinasjoner av lånefasiliteter som terminlån, strekklån, revolverende trekkrettigheter og rollovers, samt sikring av valuta- og renteeksponering under slike lån.

Linn er videre meget erfaren i spørsmål knyttet til sikring og fullbyrdelse av krav både i Norge og i og utenfor Europa, herunder spørsmål om lovvalg, jurisdiksjon, voldgift, tvangsfullbyrdelse og registrering og vern av pantesikkerheter og andre sikkerheter for lån.

Linn har jobbet særlig med problemstillinger og prosjekter knyttet til shipping- og transportsektoren. Hun er dermed vel kjent med lovverk, standarddokumenter, internasjonale konvensjoner og risikovurderinger som angår denne bransjen særskilt, herunder klasse-, forsikrings- og konsesjonskrav og de særlige regler om utlegg og pant som følger av blant annet sjøloven. Hun jobber også tett med Kluges energiavdeling og gir løpende rådgivning knyttet til garantispørsmål og spørsmål om gyldighet og fullbyrdelse av internasjonale avtaler, herunder avtaler knyttet til arbeid og lisenser på norsk sokkel.

*Permisjon