Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Linn Terese Engvik

Senioradvokat Bergen

+47 975 14 635 Last ned CV / Last ned vcard

Målrettet og effektiv bistand innen arbeidsrettslige spørsmål, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden

Aktuelle nyheter relatert til Linn Terese Engvik:

Noen ansatte tjener jo på kompetansekrav

Høyesterett har slått fast at ansiennitet ikke kan karakteriseres som en «hovedregel», og at andre kriterier som kompetanse og dyktighet kan få avgjørende vekt ved nedbemanning. I lys av mediedebatten de siste dagene kan det likevel fremstå som at både NHO og LO vant frem med sine synspunkter.

Bli bedre kjent med Linn Terese

Er det mulig å finne en god balanse mellom jobben som forretningsadvokat, familie og fritid? Ja, mener senioradvokat i Kluge, Linn Terese Engvik.

Ny dom fra Høyesterett – NTF og LO tapte striden om «havnemonopolet»

Det danskeide selskapet Holship AS (Holship) har siden 2013 kjempet mot Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og LO for retten til å benytte selskapets egne ansatte til å losse og laste skip ved Drammen havn. Høyesterett avsa nylig dom i saken, og flertallet gav Holship fullt medhold på alle punkter.

Endringer i reglene om konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold

I slutten av mars la regjeringen frem forslag til endringer i reglene om konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold.

Bransjer

Fagområder

Linn Terese har jobbet som advokatfullmektig/ advokat i Kluge siden 2011. Linn Terese er ansatt i Kluges avdeling for Industri, handel og finans i Bergen, og arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene arbeidsrett og selskapsrett. Hun har også erfaring med problemstillinger knyttet til kontraktsrett, immaterielle rettigheter, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og tvisteløsning/prosess.

Til daglig jobber Linn Terese hovedsakelig som rådgiver og med prosessoppdrag knyttet til ulike arbeidsrettslige spørsmål, innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett. Linn Terese har bistått en rekke klienter blant annet med omorganiseringer, nedbemanninger, stillingsvernstvister og ulike personalspørsmål både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Linn Terese tok Arbeidsrett I og II (individuell og kollektiv arbeidsrett) som valgfag under masterstudiet ved UiB, og skrev mastergradsavhandling med arbeidsrettslig tema. 

I tillegg har Linn Terese prosedyreerfaring både i arbeidsrettssaker og andre saker.