Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Lise Moltke Tveten

Assosiert partner Oslo

+47 909 78 723 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgiving og praktisk bistand innenfor rettsområdene bank/finans, finansregulatorisk og kontraktsrett

Lise var ansatt i Eksportfinans i drøye 4 år i juridisk avdeling der hun bistod med utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjon og sikkerhetsetablering.

Lise har videre lang erfaring fra banksektoren fra sin stilling som ansvarlig advokat i den franske banken BNP Paribas filial i Norge fra mai 1985 til hun begynte i Kluge i desember 2007. Som eneste advokat i den norske filialen bistod hun ansatte og ledelsen innenfor alle rettsområder (finansregulatorisk, panterett, garantirett, personvern, arbeidsrett). Lise var bankens styresekretær frem til banken ble gjort om til filial. Hun bistod i arbeidet da banken kjøpte og fusjonerte med Kjøbmandsbanken, samt senere med å omgjøre banken fra datterbank til filial. Lise hadde videre ansvaret for utforming av bankens forskjellige kontrakter for både bedrifts- og personkundemarkedet, innenfor både innskudd, utlån og garantier og bistod i forhandlinger i større låneengasjementer. Hun var ansvarlig for å påse at ledelsen og banken til enhver tid var oppdatert og overholdt nye lover og regler på det finansregulatoriske (herunder personopplysningsloven) området.

I Kluge bistår hun banker, mindre bedrifter og børsnoterte selskap med utarbeidelse, forhandling og etablering av låneavtaler, garantier, pante- og andre sikkerhetsdokumenter (herunder pantesikkerhet i letelisenser i Nordsjøen). Arbeidet medfører utstrakt bruk og samarbeid med advokater i mange andre jurisdiksjoner. I tillegg rådgir Lise i vanlig kontraktsarbeid og selskapsrett, samt diverse spørsmål innenfor det finansregulatoriske område.