Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Marco Lilli

Partner Oslo

+47 952 49 088 Last ned CV / Last ned vcard

Effektiv og praktisk arbeidsrettslig bistand

Aktuelle nyheter relatert til Marco Lilli:

Ny dom fra Høyesterett om gjennomføring av nedbemanning

Høyesterett avsa 15. mars 2017 en dom om gyldigheten av en nedbemanningsoppsigelse, som alle arbeidsgivere som planlegger slike prosesser bør være oppmerksom på.

Viktig høyesterettsdom om fortrinnsrett for deltidsansatte

Høyesterett avsa 25. april 2016 en dom som avklarer to viktige spørsmål angående deltidsansattes fortrinnsrett til heltidsstilling.

Praktisk informasjon om konsekvenser av ny aldersgrense på 72 år i ansettelsesforhold

Med virkning fra 1. juli 2015 ble det innført en ny generell aldersgrense på 72 år i arbeidsforhold. Bedrifter som til nå har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år (etablert før 1. juli 2015), ble gitt anledning til å beholde 67 år som aldersgrense, frem til 1. juli 2016. Hvis bedriften ikke innfører ny bedriftsintern aldersgrense, blir grensen 72 år fra 1. juli 2016.

Kluge i DN: Har arbeidsgiver rett til å lese ansattes private meldinger?

Flere medier har referert at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har fastslått at arbeidsgiver kan lese private meldinger. Det ville være oppsiktsvekkende om domstolen kom til at en arbeidsgiver har en slik rett. Det har domstolen heller ikke gjort.

Bransjer

Fagområder

Arbeidsrett, offentlige anskaffelser, statsstøtte, kommunal- og forvaltningsrett.

Marco bistår flere av landets største private arbeidsgivere innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Han har også spisskompetanse på tjenestemannsrett og rådgir jevnlig en rekke departementer, direktorater og store offentlige oppdragsgivere innenfor dette rettsområdet.   

Fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor arbeidsrett: "He is a very capable professional and impresses us with his quick delivery of good-quality advice."