Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Maren Storhaug Fosse

Advokatfullmektig Stavanger

+47 404 74 800 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, entrepriserett, kontraktsrett og arbeidsrett

Maren arbeider i Kluge sin avdeling for eiendom og entreprise, og jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, kontraktsrett og entrepriserett. Marens øvrige kompetanseområder er arbeidsrett og sjørett.

Under studiet var Maren ansatt som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen, hvor hun veiledet grupper bestående av yngre rettsvitenskapsstudenter i juridiske fag. Maren fordypet seg under studiet i internasjonal sjørett, og skrev masteroppgave med tittelen «Adgangen til å binde tredjemann til inkorporerte jurisdiksjons- og voldgiftsklausuler i konnossementet – en komparativ fremstilling av rettsstillingen etter sjøloven og Luganokonvensjonen».

Maren er tatt opp i programmet «Styrekandidatene», som er initiert av Næringsforeningen i Stavanger ved U37. Programmet fokuserer på styrearbeid for yngre kandidater, og inneholder kompetanseutvikling innenfor økonomi, juss, strategi og digitalisering.