Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Maren Storhaug Fosse

Advokat Stavanger

+47 404 74 800 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, entrepriserett, kontraktsrett og arbeidsrett

Aktuelle nyheter relatert til Maren Storhaug Fosse:

Maren er en av deltakerne i Styrekandidatene 2019

Advokatfullmektig i Kluge, Maren Storhaug Fosse, er en av deltakerne i Styrekandidatene 2019, et eksternt program initiert av Næringsforeningen i Stavanger.

Nytt regelverk om pakkereiser fra og med 1. juli 2018

Den 1. juli 2018 erstattes gjeldende lov om pakkereiser av en ny pakkereiselov, og den har et ambisiøst siktemål. Loven gjennomfører EUs pakkereisedirektiv 2015/2302/EU, som skal totalharmoniseres for å oppnå mer ensartede regler over hele EU. Det nye regelverket skal være tilpasset utviklingen i reiselivsbransjen og i teknologien, fjerne uklarheter og fylle rettslige tomrom. I tillegg skal de næringsdrivendes konkurransevilkår ivaretas samtidig som beskyttelsen for de reisende skal økes. Her omtaler vi de mest sentrale endringene.

Bransjer

Fagområder

Maren arbeider i Kluge sin avdeling for eiendom og entreprise, og jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, kontraktsrett og entrepriserett. Marens øvrige kompetanseområder er arbeidsrett og sjørett.

Under studiet var Maren ansatt som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen, hvor hun veiledet grupper bestående av yngre rettsvitenskapsstudenter i juridiske fag. Maren fordypet seg under studiet i internasjonal sjørett, og skrev masteroppgave med tittelen «Adgangen til å binde tredjemann til inkorporerte jurisdiksjons- og voldgiftsklausuler i konnossementet – en komparativ fremstilling av rettsstillingen etter sjøloven og Luganokonvensjonen».

Maren er tatt opp i programmet «Styrekandidatene», som er initiert av Næringsforeningen i Stavanger ved U37. Programmet fokuserer på styrearbeid for yngre kandidater, og inneholder kompetanseutvikling innenfor økonomi, juss, strategi og digitalisering.

legal 500