Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Matias Apelseth

Advokat Oslo

+47 958 62 095 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning i entrepriseprosjekter

Aktuelle nyheter relatert til Matias Apelseth:

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i andre kvartal 2019

Er du interessert i å holde deg oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett? Her belyser vi utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i andre kvartal 2019.

Byggherres risiko for uklarheter i konkurransegrunnlaget

Høyesterett har i en ny avgjørelse av 2. mai 2019 bidratt til avklaring av det kanskje mest sentrale spørsmålet i alle entreprisekontrakter inngått etter anbudskonkurranse: Hvor langt strekker byggherrens ansvar for uklarheter i anbudsgrunnlaget seg?

Underrådgiverens ansvar når konkursen rammer hans oppdragsgiver

Espen Nyland og Matias Apelseth i Byggeindustrien om underrådgiveres ansvar overfor byggherren etter at underrådgiverens oppdragsgiver – ofte en totalentreprenør – har gått konkurs.

Bruk av ulovlige byggevarer

Forsinkelser, store tap og fengselsstraff. Det kan være følgende ved brudd på et praktisk, men for mange, ukjent EU-regelverk som trådte i kraft i Norge 1. januar 2014.

Bransjer

Fagområder

Matias er advokatfullmektig i Kluges avdeling for eiendom og entreprise, og jobber hovedsakelig med problemstillinger knyttet til bygge- og anleggsprosjekter.

Matias har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev om entrepriserettslig utviklingsrisiko. Øvrige kompetanseområder er insolvens- og tredjemannsrett. Matias er også tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø som sensor.

Publikasjoner:

  • 2016: Boken «Dynamisk tingsrett til eksamen» på Universitetsforlaget, som omhandler rettighetskollisjoner i ulike formuesgoder.
  • 2018: Annen utgave av «Dynamisk tingsrett til eksamen».