Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Matias Apelseth

Advokat Oslo

+47 958 62 095 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning knyttet til kommersiell eiendom og tvisteløsning innen bygg og anlegg

Aktuelle nyheter relatert til Matias Apelseth:

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i andre og tredje kvartal 2020

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Dette nyhetsbrevet har derfor som hensikt å holde enhver som er interessert oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett.

Kronikk i DN | Byggebransjen tar miljøansvar, men staten bremser oss

Eiendomsmarkedet er i endring. Kluge-advokatene Espen Nyland og Matias Apelseth har sammen med Entra skrevet en kronikk i Dagens Næringsliv om det grønne skiftet i byggebransjen, og utilsiktede bremseklosser i regelverket.

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i første kvartal 2020

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Dette nyhetsbrevet har derfor som hensikt å holde enhver som er interessert oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett.

Ombruk av byggematerialer

Kluge har sammen med Entra ASA skrevet en artikkel knyttet til ombruk av materialer i byggebransjen. Artikkelen tar utgangspunkt i Entras prosjekt Kristian August gate 13 i Oslo sentrum, hvor Entra blant annet har gjenbrukt hulldekker fra regjeringskvartalet, stålkonstruksjoner og tekniske anlegg.

Bransjer

Fagområder

Matias er advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hovedtyngden i Matias’ arbeid knytter seg til kommersiell eiendom, entreprise og kontraktsforhold. Videre går Matias jevnlig i domstolene, og han har bred erfaring med tvisteløsning for aktører innen bygge- og anleggsbransjen. Utover tradisjonell rådgivning bistår Matias entreprenører og byggherrer i forbindelse med ombruk/gjenbruk av byggematerialer og andre miljøtiltak i byggeprosjekter. Matias bistår også gründerbedrifter innen teknologi- og industrisektoren.

Ved siden av stillingen som advokat i Kluge, er Matias blant annet tilknyttet Universitetet i Tromsø som sensor ved Det juridiske fakultet og styremedlem i Ungt Entrepriseforum.

Matias har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev om svikt i byggeteknisk viten i entrepriseretten.

Publikasjoner:

  • 2016: Boken «Dynamisk tingsrett til eksamen» på Universitetsforlaget, som omhandler rettighetskollisjoner i fast eiendom og andre formuesgoder.
  • 2018: Annen utgave av boken «Dynamisk tingsrett til eksamen» på Universitetsforlaget.
  • Diverse artikler om blant annet ulovlig bruk av byggevarer, uklarhet i anbudsgrunnlag og konkurs i byggeprosjekter.