Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Matias Apelseth

Advokat Oslo

+47 958 62 095 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning knyttet til kommersiell eiendom og tvisteløsning innen bygg og anlegg

Aktuelle nyheter relatert til Matias Apelseth:

Ombruk av byggematerialer

Kluge har sammen med Entra ASA skrevet en artikkel knyttet til ombruk av materialer i byggebransjen. Artikkelen tar utgangspunkt i Entras prosjekt Kristian August gate 13 i Oslo sentrum, hvor Entra blant annet har gjenbrukt hulldekker fra regjeringskvartalet, stålkonstruksjoner og tekniske anlegg.

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i andre kvartal 2019

Er du interessert i å holde deg oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett? Her belyser vi utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i andre kvartal 2019.

Byggherres risiko for uklarheter i konkurransegrunnlaget

Høyesterett har i en ny avgjørelse av 2. mai 2019 bidratt til avklaring av det kanskje mest sentrale spørsmålet i alle entreprisekontrakter inngått etter anbudskonkurranse: Hvor langt strekker byggherrens ansvar for uklarheter i anbudsgrunnlaget seg?

Underrådgiverens ansvar når konkursen rammer hans oppdragsgiver

Espen Nyland og Matias Apelseth i Byggeindustrien om underrådgiveres ansvar overfor byggherren etter at underrådgiverens oppdragsgiver – ofte en totalentreprenør – har gått konkurs.

Bransjer

Fagområder

Matias er advokat i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hovedtyngden i Matias’ arbeid knytter seg til kommersiell eiendom og kontraktsforhold, herunder bistand i forbindelse inngåelse og forvaltning av leiekontrakter, grunneierrettigheter og utbyggingsavtaler. Videre går Matias jevnlig i domstolene, og han har bred erfaring med tvisteløsning for aktører innen bygge- og anleggsbransjen. Matias bistår også gründerbedrifter innen teknologi- og industrisektoren.

Ved siden av stillingen som advokat i Kluge, er Matias blant annet tilknyttet Universitetet i Tromsø som sensor ved Det juridiske fakultet og styremedlem i Ungt Entrepriseforum.

Matias har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev om svikt i byggeteknisk viten i bygge- og anleggsprosjekter (utviklingsrisiko).

Publikasjoner:

  • 2016: Boken «Dynamisk tingsrett til eksamen» på Universitetsforlaget, som omhandler rettighetskollisjoner i fast eiendom og andre formuesgoder.
  • 2018: Annen utgave av boken «Dynamisk tingsrett til eksamen» på Universitetsforlaget.
  • Diverse artikler om blant annet ulovlig bruk av byggevarer, uklarhet i anbudsgrunnlag og konkurs i byggeprosjekter.