Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Matias Falbach

Advokatfullmektig Bergen

+47 924 85 522 Last ned CV / Last ned vcard

Juridisk bistand innenfor ulike forretningsjuridiske rettsområder, med fokus på eiendom- og entrepriserett

Matias er tilknyttet Kluges avdeling for eiendom og entreprise.

Matias har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har skrevet en stor masteroppgave om den sivilprosessuelle reguleringen av dommerens private kunnskap. Avhandlingen tok særlig opp forholdet mellom dommerens private kunnskap og kontradiksjonskravet i sivile saker, samt hvilken privat kunnskap retten kan trekke inn ved sakens faktumfastsetting.

Under studiet arbeidet Matias som arbeidsgruppeleder for yngre studenter i erstatningsrett, statisk tingsrett, forfatningsrett, folkerett, EU/EØS-rett og forvaltningsrett.