Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Matias Falbach

Advokatfullmektig Bergen

+47 924 85 522 Last ned CV / Last ned vcard

Juridisk bistand innenfor ulike forretningsjuridiske rettsområder, med fokus på eiendom- og entrepriserett

Aktuelle nyheter relatert til Matias Falbach:

Adgangen til å fremme direktekrav på ulovfestet grunnlag etter ny høyesterettsdom

I en ny dom avsagt 27. november 2018 (HR-2018-2256-A) har Høyesterett tatt stilling til om det er adgang til å fremme direktekrav uten hjemmel i lov eller avtale. Dommen oppsummerer rettstilstanden og gjennomgår rettskildene om ulovfestet direktekravsrett. Den gir også en viss presisering av den ulovfestede direktekravsregelen. Dommen kan også ha betydning for vurderingen av tilsvarende krav i andre avtaleforhold, samt for anvendelsen av mer forenklede entreprisestandarder.

Bransjer

Fagområder

Matias er tilknyttet Kluges avdeling for eiendom og entreprise.

Matias har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har skrevet en stor masteroppgave om den sivilprosessuelle reguleringen av dommerens private kunnskap. Avhandlingen tok særlig opp forholdet mellom dommerens private kunnskap og kontradiksjonskravet i sivile saker, samt hvilken privat kunnskap retten kan trekke inn ved sakens faktumfastsetting.

Under studiet arbeidet Matias som arbeidsgruppeleder for yngre studenter i erstatningsrett, statisk tingsrett, forfatningsrett, folkerett, EU/EØS-rett og forvaltningsrett.