Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ole André Oftebro

Partner Oslo

+47 975 67 432 Last ned CV / Last ned vcard

Strategisk rådgiver som vektlegger kommunikasjonen med kunden

Ole André bistår arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel knyttet til omorganisering og omstilling, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffspørsmål, varsling, konfliktløsning og rettslige tvister. Ole André har ledet en rekke store oppdrag, for eksempel i forbindelse med undersøkelse av varsling om kritikkverdige forhold, granskning etter arbeidsulykker, omstillings- og nedbemanningsprosesser. I tillegg har han lang erfaring med komplekse arbeidstvister og vanskelige personalsaker.

Ole André har også jobbet svært mye med erstatningsrett og generell tvisteløsning. Han er spesialist i produktansvar og har håndtert et hundretalls produktansvarssaker for leverandørsiden og ansvarsforsikringsselskaper.  

Ole André er medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til produktansvarsloven, Produktansvarsloven med kommentarer.