Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ole André Oftebro

Partner Oslo

+47 975 67 432 Last ned CV / Last ned vcard

Strategisk rådgiver som vektlegger kommunikasjonen med kunden

Aktuelle nyheter relatert til Ole André Oftebro:

Kluge har inngått rammeavtale med AB Electrolux

Kluge har inngått rammeavtale med AB Electrolux. Avtalen omfatter alle selskaper i Electrolux-gruppen, herunder de norske selskapene Electrolux Home Products Norway AS og Electrolux Professional AS.

Kluge i Finansavisen | – Send den ansatte hjem uten lønn

Ansatte som nekter å overholde smittevernsregler er en utfordring for mange arbeidsgivere, forteller Kluge-advokatene Ole André Oftebro og Anders Stenbrenden til Finansavisen.

Seksuell trakassering – dette er arbeidsgivers plikter

Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Seksuell trakassering kan forekomme i alle virksomheter hvor mennesker samhandler, og det er derfor viktig at arbeidsgiver er bevisst dette problemet og sine forpliktelser. Hvis arbeidsgiver ikke oppfyller sine plikter i denne forbindelse, vil det kunne medføre et erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Ny lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i arbeid

Fredag 5. mars 2021 foreslo regjeringen å innføre en ny og mer fleksibel lønnsstøtteordning, med det formål å få permitterte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Ordningen vil i første omgang gjelde for perioden 15. mars til 30 juni 2021.

Bransjer

Fagområder

Ole André bistår arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel knyttet til omorganisering og omstilling, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffspørsmål, varsling, konfliktløsning og rettslige tvister. Ole André har ledet en rekke store oppdrag, for eksempel i forbindelse med undersøkelse av varsling om kritikkverdige forhold, granskning etter arbeidsulykker, omstillings- og nedbemanningsprosesser. I tillegg har han lang erfaring med komplekse arbeidstvister og vanskelige personalsaker.

Ole André har også jobbet svært mye med erstatningsrett og generell tvisteløsning. Han er spesialist i produktansvar og har håndtert et hundretalls produktansvarssaker for leverandørsiden og ansvarsforsikringsselskaper.  

Ole André er medforfatter av Gyldendals kommentarutgave til produktansvarsloven, Produktansvarsloven med kommentarer.